Gedaan met laden. U bevindt zich op: Thermische massa: rekenmethode - residentieel (huidig) Thermische massa

Thermische massa: rekenmethode - residentieel (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2019 Bekijk tijdslijn

Er bestaan twee manieren om de thermische capaciteit van een te bepalen.

Methode 1: de gedetailleerde methode

U kunt de van een bepalen volgens de gedetailleerde methode van de norm NBN EN ISO 13786. Op deze manier kunnen alle types gebouwen, ook de heel lichte gebouwen, correct worden ingerekend.

Methode 2: de eenvoudige methode

Indien de berekening volgens bovenstaande norm te complex is, kunt u de thermische capaciteit van elke energiesector ook via een eenvoudige methode bepalen. Elke energiesector krijgt een vaste waarde voor de thermische capaciteit, in functie van het type constructie.

De vaste waarde voor de thermische capaciteit die aan elk type constructie worden toegekend, zijn sinds 2019 gewijzigd. Ze komen nu beter overeen met de realiteit.

Een energiesector behoort steeds tot een van onderstaande types:

zwaarenergiesectoren waarvan minstens 90% van de oppervlakte van de horizontale constructiedelen en minstens 90% van de oppervlakte van de verticale en hellende constructiedelen massief is.
halfzwaarenergiesectoren waarvan minstens 90% van de horizontale constructiedelen massief is, of energiesectoren waarvan minstens 90% van de verticale en hellende constructiedelen massief zijn.
matig zwaarenergiesectoren waarvan 50 tot 90% van de horizontale constructiedelen massief zijn, of energiesectoren waarvan 50 tot 90% van de verticale en hellende constructiedelen massief zijn.
lichtenergiesectoren die niet tot de voorgaande types behoren.

Constructiedelen?

Om bovenstaande percentages te bepalen, mag u zich niet beperken tot constructiedelen met als begrenzing de buitenomgeving en aangrenzende ruimten (inclusief vensters, deuren, poorten, gordijngevels, … ). Ook binnenvloeren en binnenmuren bepalen mee de thermische massa van de constructie. U moet dus ook hiervan de massa (= aantal kg/m²) in rekening brengen.

Of een constructiedeel horizontaal, hellend of verticaal is, hangt af van de helling van het constructiedeel.

Het constructiedeel is …

als de helling …

horizontaal

helling = 0°

hellend

0° < helling < 60°

verticaal

helling > 60°

Massieve constructiedelen?

Er bestaan twee methoden om te bepalen of een constructiedeel massief is:

Methodeeen constructiedeel wordt als ‘massief’ beschouwd, …
vereenvoudigde methodeals zijn massa minstens 100 kg/m² bedraagt, bepaald vertrekkende van binnenuit tot aan een luchtspouw of een laag met thermische geleidbaarheid kleiner dan 0,20 W/(m.K).
gedetailleerde methodeals zijn specifieke thermische capaciteit (кm), berekend volgens de norm NBN EN ISO 13786, voor een periode voor temperatuurschommelingen (T) van een dag, groter is dan 45 kJ/m².