Gedaan met laden. U bevindt zich op: Thermische massa: rekenmethode - residentieel (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2018) Thermische massa: rekenmethode - residentieel (huidig)

Thermische massa: rekenmethode - residentieel (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2018)

Geldig voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2018 Bekijk tijdslijn

Elke krijgt een vaste waarde voor de thermische capaciteit, in functie van het type constructie. Een energiesector behoort steeds tot een van onderstaande types:

Zwaarenergiesectoren waarvan minstens 90% van de oppervlakte van de horizontale constructiedelen en minstens 90% van de oppervlakte van de verticale en hellende constructiedelen massief is.
Halfzwaarenergiesectoren waarvan minstens 90% van de horizontale constructiedelen is, of energiesectoren waarvan minstens 90% van de verticale en hellende constructiedelen massief zijn.
Matig zwaarenergiesectoren waarvan 50 tot 90% van de horizontale constructiedelen massief zijn, of energiesectoren waarvan 50 tot 90% van de verticale en hellende constructiedelen massief zijn.
Lichtenergiesectoren die niet tot de voorgaande types behoren.

Constructiedelen?

Om bovenstaande percentages te bepalen, mag u zich niet beperken tot constructiedelen met als begrenzing de buitenomgeving en aangrenzende ruimten (inclusief vensters, deuren, poorten, gordijngevels, … ). Ook binnenvloeren en binnenmuren bepalen mee de thermische massa van de constructie. U moet dus ook hiervan de massa (= aantal kg/m²) in rekening brengen.

Of een constructiedeel horizontaal, hellend of verticaal is, hangt af van de helling van het constructiedeel.

Constructiedeel is…

als de helling ….

horizontaal

helling = 0°

hellend

0° < helling < 60°

verticaal

helling > 60°

Massieve constructiedelen?

Een constructiedeel wordt massief beschouwd als zijn massa minstens 100 kg/m² bedraagt, bepaald vertrekkende van binnenuit tot aan een luchtspouw of een laag met thermische geleidbaarheid kleiner dan 0,20 W/(m.K).