Gedaan met laden. U bevindt zich op: Methode - installaties: wijzigingen vanaf 2019 EPB-wijzigingen vanaf 2019

Methode - installaties: wijzigingen vanaf 2019

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2019

Warmtepompen

 • In de EPB-berekening van een gebouw waarin een warmtepomp of warmtepompboiler is geplaatst, telt voor bouwaanvragen vanaf 2019 ook de opbrengst voor sanitair warm water mee in het minimumaandeel hernieuwbare energie. Voor bouwaanvragen vóór 2019 telt enkel de opbrengst voor ruimteverwarming mee.
 • De EPB-rekenmethode is uitgebreid met een rekenmethode voor het opwekkingsrendement van een multisplitwarmtepomp.
 • U kunt de passieve koeling via bodemwarmtepomp (ook ‘free chilling’ of ‘free cooling’ genoemd) inrekenen bij residentiële gebouwen.
 • Lucht-lucht warmtepompen met een nominaal vermogen dat hoger is dan 12 kW en niet groter dan 1 MW, kunnen voor vergunningsaanvragen vanaf 2019 ook ingerekend worden op basis van Ecodesigngegevens.

Koelsystemen

Lokale verwarming: kachels en elektrische verwarming

Sanitair warm water

 • Voor bouwaanvragen vanaf 2019 kunt u de combilus inrekenen in niet-residentiële projecten.
 • Voor bouwaanvragen vanaf 2019 wordt het opwekkingsrendement voor sanitair warm water voor ketels die niet onder Ecodesign vallen en minstens één EPN-eenheid bedienen, bepaald op eenzelfde manier als voor collectieve ketels.

Ventilatie

 • Er zijn nieuwe waarden bij ontstentenis voor de hulpenergie van ventilatoren in woongebouwen. Hierdoor loont het meer de moeite om met de gedetailleerde methode te werken.
 • Voor het bepalen van het geëiste ventilatiedebiet in functie van de bezettingsgraad van de niet-residentiële ruimte, zijn enkele wijzigingen doorgevoerd aan bijlage X:
 • Voor regelbare toevoeropeningen voor ventilatie (RTO’s), zijn de productspecifieke procedures van de EPBD-productgegevensdatabank uitgebreid met twee bijlagen:
  • bijlage 1 laat toe om ventilatie via een parallelle kierstand als een RTO met variabele lengte op te nemen in de EPBD-databank;
  • bijlage 2 zorgt ervoor dat de insectwerendheid en regendichtheid van een RTO geen voorwaarden meer zijn om te worden opgenomen in de EPBD-databank.