Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rekenmethode - SWW (voor bouwaanvragen van 01-01-2019 t.e.m. 31-12-2020) Rekenmethode - SWW (huidig)

Rekenmethode - SWW (voor bouwaanvragen van 01-01-2019 t.e.m. 31-12-2020)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.09.2019 tot 31.12.2020 Bekijk tijdslijn

Opwekkingsrendement voor warm tapwater

Hoe het voor warm tapwater wordt bepaald, hangt af van het type toestel.

Toestellen die vallen onder de Europese Verordeningen (EU) n° 811/2013, n° 812/2013, n° 813/2013 of n° 814/2013 (beter bekend als Ecodesign):

  • opwekkingsrendement voor warm tapwater wordt bepaald op basis van de energie-efficiëntie voor waterverwarming (of de energie-efficiëntieklasse) en het capaciteitsprofiel

Toestellen die er niet onder vallen:

  • opwekkingsrendement voor warm tapwater wordt bepaald op basis van een vaste waarde voor het opwekkingsrendement, afhankelijk van het type opwekker. In dit opwekkingsrendement zit het effect van een eventuele warmteopslag inbegrepen.

De gebruikte waarden/methodes worden in onderstaande tabel samengevat.

Type opwekker

Opwekkingsrendement
Ketels die vallen onder Ecodesignwaarde op basis van energie-efficiëntie voor waterverwarming (of de energie-efficiëntieklasse) en het capaciteitsprofiel
Ketels die niet vallen onder Ecodesign
ketel zonder warmteopslag, die maar 1 EPW eenheid bedient0,50 of 50%
ketel met warmteopslag, die maar 1 EPW eenheid bedient0,45 of 45%
ketel met ≤ 70 kW zonder warmteopslag, die meerdere EPB-eenheden of minstens 1 bedient0,50 of 50%
ketel met ≤ 70 kW met warmteopslag (≤ 500 L), die meerdere EPB-eenheden of minstens 1 bedient0,45 of 45%
ketel met ≤ 70 kW met warmteopslag (> 500 L), die meerdere EPB-eenheden of minstens 1 EPN-eenheid bedientzie onderstaande tabel
ketel met > 70 kW, die meerdere EPB-eenheden of minstens 1 bedientzie onderstaande tabel

Warmwatertank met en zonder condenserende ketel

Zonder
warmwatertank
Indirect
verwarmde
warmwatertank (1)
Direct
verwarmde
warmwatertank (2)
Isolatiedikte x rond warmwatertank in mm-20mm ≤ x10 mm ≤ x < 20 mm0 mm ≤ x < 10 mm≤ 0 mm
Niet-condenserende ketel0,750,670,600,370,50
Condenserende ketel0,850,760,680,42

(1) met gebruik van een tussenmedium
(2) door middel van verbranding in het toestel zelf

Direct verwarmde warmwatertank

In een direct verwarmde watertank wordt het water opgewarmd door het verbrandingsproces in de opwekker zelf.

Doorgaans gebeurt deze opwarming dan door een warmtewisselaar waarin enerzijds de rookgassen van de verbranding en anderzijds het water uit het opslagvat warmte uitwisselen.

Een indirect verwarmd opslagvat gebruikt een tussenmedium. Dit tussenmedium wordt dan door de verbranding in het toestel opgewarmd en vervolgens gebruikt om het water in het opslagvat te verwarmen.