Gedaan met laden. U bevindt zich op: Elektrische verwarming: rekenmethode - RVW (huidig) Elektrische verwarming

Elektrische verwarming: rekenmethode - RVW (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2019 Bekijk tijdslijn

Hoe het opwekkingsrendement voor ruimteverwarming wordt bepaald, verschilt in functie van het toestel.

Opwekkingsrendement voor lokale verwarming

Voor lokale elektrische verwarming kunt u het op verschillende manieren bepalen:

  • op basis van Ecodesigngegevens volgens de Europese verordening (EU) 2015/1188
  • in alle andere gevallen wordt een vast opwekkingsrendement van 1 gebruikt.

Opwekkingsrendement op basis van Ecodesigngegevens

Het opwekkingsrendement voor plaatselijke elektrische verwarmingstoestellen, die op de markt gebracht zijn na 01/01/2018 en een nominaal vermogen hebben ≤ 50 kW wordt bepaald als: ηgen = 2,5*fNCV/GCVs

Waarbij:

  • fNCV/GCV: een vermenigvuldigingsfactor gelijk aan de verhouding van de onderste tot de van de gebruikte brandstof, zoals vastgelegd in de regelgeving
  • ηs: de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming volgens de Europese Verordening (EU) n°2015/1188.

Indien ηs volgens de correcte verordening niet beschikbaar is, gebruikt u een waarde bij ontstentenis gebruikt.

Uitzondering: voor “slave heaters” kunt u deze methode niet toegepassen. Slave heaters zijn toestellen voor ruimteverwarming die niet autonoom kunnen werken. Ze moeten signalen krijgen van een externe hoofdregelaar (de master controller). Deze hoofdregelaar is geen onderdeel van het lokale verwarmingstoestel.