Een transparante scheidingsconstructie kan uit verschillende onderdelen bestaan, zoals beglazing, profielen, vulpanelen, …

De totale U-waarde van de transparante scheidingscontructie is afhankelijk van de warmteverliezen doorheen deze verschillende onderdelen en de onderlinge verbindingen. De oppervlaktegemiddelde U-waarde van de transparante constructiegehelen moet dan voldoen aan de opgelegde Umax-eis.

Afhankelijk van het type transparante constructie komen hier nog meer zaken aan te pas. In het hoofdstuk Scheidingsconstructies vindt u meer gedetailleerde informatie terug over de berekening van de U-waarde van: