Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geldige stavingsstukken - Voorbeelden Geldige stavingsstukken

Geldige stavingsstukken - Voorbeelden

Geldig voor alle bouwaanvragen

Enkele voorbeelden van geldige combinaties van stavingsstukken die regelmatig voorkomen.

De onderstaande opsommingen zijn voorbeelden. Andere combinaties van stavingsstukken zijn altijd mogelijk en kunnen bij elk project anders zijn. De onderstaande voorbeelden zijn niet te beschouwen als een lijst van verplichte of voldoende stavingsstukken.

Voorbeelden van stavingsstukken voor:

 • Het rendement van de ketel (30%-deellastrendement):
  • factuur van de geplaatste verwarmingsinstallatie als bewijs van plaatsing, met vermelding van het uitvoeringsadres
  • technische informatie van de geplaatste ketel
  • (detailfoto waarop het merk en type duidelijk te lezen staat)
  • (overzichtsfoto waarop te zien is waar het toestel werd geplaatst)
 • De plaatsing van spouwisolatie:
  • factuur van de geplaatste isolatie, met vermelding van merk, type, dikte en uitvoeringsadres
  • foto’s bij de uitvoering van de werken waarop de isolatie duidelijk te zien is
  • technische informatie van de geplaatste isolatie
 • De plaatsing van RTO’s (regelbare toevoeropeningen):
  • factuur zonder gedetailleerde beschrijving, waarin wordt verwezen naar de onderstaande offerte
  • offerte waarop de RTO’s gedetailleerd beschreven staan met vermelding van het uitvoeringsadres
  • detailfoto’s van de RTO’s
  • overzichtsfoto’s van de RTO’s waarop te zien is waar, en in welke ruimte precies, ze werden geplaatst
  • uitvoeringsplannen met aanduiding van de belangrijkste afmetingen en de opnamepunten van de foto’s
 • De uitvoering van een luchtdichtheidsmeting:
  • rapport van de luchtdichtheidsmeting met de vermelding dat de meting uitgevoerd werd volgens de specificaties opgenomen in bijlage 5 bij het ministerieel besluit van 1 december 2010 en het uitvoeringsadres
  • uitvoeringsplannen met aanduiding van de meetzone
  • volume- en oppervlakteberekeningen van de meetzone
 • De verlaagde ontwerpretourtemperatuur (als invoerwaarde lager is dan de waarde bij ontstentenis):
  • ontwerpberekening voor de dimensionering van het warmteafgiftesysteem, met vermelding van het uitvoeringsadres
  • factuur van het geplaatste verwarmingssysteem, waaruit blijkt dat het ontworpen systeem werd geplaatst op het uitvoeringsadres
 • De verlaagde m-factor (door meting van de toe- en afvoerdebieten):
  • meetrapport van de debieten, met vermelding van de gemeten debieten, de uitvoerder en het uitvoeringsadres
  • extern rekenblad voor berekening van de m-factor
 • De U-waarde van de beglazing:
  • factuur van de geplaatste beglazing, met vermelding van merk, type en het uitvoeringsadres
   en/of:
  • detailfoto’s van de beglazing, waarop het merk/type af te lezen is
  • uitvoeringsplan
  • overzichtsfoto’s waaruit blijkt, in combinatie met het uitvoeringsplan, dat de detailfoto genomen is op hetzelfde project