Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onafhankelijk optreden EPB-verslaggever

Onafhankelijk optreden

Geldig voor alle bouwaanvragen

De verslaggever moet zijn opdracht onafhankelijk, objectief en neutraal ten aanzien van de aangifteplichtige vervullen.

Niet toegestaan

  • De verslaggever mag niet tegelijk zijn. De verslaggever mag niet de EPB-aangifte van zijn eigen gebouw opmaken.
  • De verslaggever mag geen werknemer, zaakvoerder of beheerder zijn van een firma die tegelijk ook aangifteplichtige is.
  • De verslaggever mag niet tegelijk aannemer zijn. Ieder mandaat, iedere functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, in dienst van een aannemingsbedrijf is dan ook verboden. De aannemingsactiviteiten mogen niet rechtstreeks, maar ook niet onrechtstreeks of via tussenpersoon worden uitgevoerd.
  • De verslaggever mag geen voorstellen doen aan de aangifteplichtige met betrekking tot energieleveringen aan het gebouw of de te realiseren maatregelen om te voldoen aan de EPB-eisen, waarbij hij zelf een commercieel voordeel geniet. De verslaggever mag dus geen eigen producten aanprijzen.

Wel toegestaan

  • De verslaggever mag niet ook aannemer zijn. Dit verbod heeft echter enkel betrekking op aannemers aan gebouwen. Het is dus wel toegestaan als tuinaannemer te werken, als er verder geen bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd of als aannemer die louter schilderwerken doet.
  • De verslaggever mag binnen zijn taak bepaalde merken/types van materialen of installaties adviseren, voor zover hij daar zelf geen commercieel voordeel van geniet.
  • De verslaggever voert luchtdichtheidstesten of debietsmetingen uit. Deze activiteiten hebben rechtstreeks betrekking om de taak van de verslaggever.

Sancties

Het VEKA kan steeds de nodige controles uitvoeren op de naleving van de onafhankelijkheidsvereisten. Het VEKA kan, indien zij vaststelt dat deze bepalingen niet worden nageleefd, de verslaggever schorsen of de erkenning als verslaggever definitief intrekken.

Wanneer de verslaggever een rechtspersoon is, kan het VEKA de sanctie opleggen aan één of meer van de natuurlijke personen.