Regelbare toevoerroosters in de ramen moet u op twee plaatsen ingeven in de software:

 • bij de ‘Hygiënische ventilatie’ om te voldoen aan de minimum geëiste ontwerpdebieten;
 • bij de invoer van een venster. De aanwezigheid van ventilatieroosters heeft namelijk een (negatieve) invloed op de U-waarde van een venster.

EPB-software 3G

Hygiënische ventilatie

Voor de hygiënische ventilatie moet u het rooster toevoegen per ruimte op het tabblad ‘Hygiënische ventilatie’. Dit doet u als volgt:

 • Stap 1

  Ga in de energetische boomstructuur naar de ruimte waarin u een toevoerrooster wilt toevoegen.

 • Stap 2

  Ga naar het tabblad ‘Hygiënische ventilatie’ en duidt hier aan dat er toevoeropeningen aanwezig zijn.

 • Stap 3

  Maak een toevoeropening aan en dubbelklik hierop. U kunt nu alle gegevens van deze regelbare toevoeropening invullen.

Tip: u kunt een regelbare toevoeropening gebruiken uit de EPBD-bibliotheek. Hiervoor selecteert u in het uitklapmenu ‘Regelbare toevoeropening EPBD’ en klikt u vervolgens op het blauwe huisje.

Invloed op U-waarde venster

 • Stap 1

  Ga in de energetische boomstructuur naar het venster waarin zich de regelbare toevoeropening bevindt.

 • Stap 2

  Ga naar het tabblad ‘Ventilatierooster’ en druk hier op ‘toevoegen’. Hier kunt u de gegevens van het toevoerrooster invullen. Als de U-waarde van het rooster niet gekend is, wordt er gerekend met 6 W/(m²K).

EPB-software Vlaanderen

 • Stap 1

  Maak de regelbare toevoeropening aan in de bibliotheek:

  • ga naar het tabblad ‘projectbibliotheek’;
  • onder de titel ‘Ventilatieopeningen’ selecteert u ‘Regelbare toevoeropeningen’;
  • klik op ‘Nieuw’. U kunt nu alle gegevens van dit toevoerrooster invullen en opslaan.
 • Stap 2

  Maak het venster waarin de RTO zich bevindt aan in de bibliotheek:

  • ga in de projectbibliotheek naar het onderdeel ‘Vensters’;
  • klik op ‘nieuw’;
  • let op: zorg ervoor dat u geen venster zonder RTO aanmaakt!
  • Als u gekozen hebt voor de vereenvoudigde methode met RTO dan kunt u onderaan de regelbare toevoeropening kiezen die u hiervoor aangemaakt hebt.
 • Stap 3

  Voeg het venster toe bij de scheidingsconstructies.

 • Stap 4

  Voeg de RTO toe in de ruimte waar zij zich bevindt.