Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ventilatievoorontwerp Kwaliteitskader ventilatie

Ventilatievoorontwerp

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2016

Het ventilatievoorontwerp brengt het gekozen systeem en de ruimtelijke impact ervan in kaart.

Het is verplicht voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden om vóór de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp te laten opmaken. Zo verhoogt de kwaliteit van het systeem en krijgt de meer garantie op een kwalitatieve ventilatie-installatie.

De minimale inhoud van het ventilatievoorontwerp(PDF bestand opent in nieuw venster) vindt u in het verslag van de werkgroep ‘STS ventilatie’.

Voordelen

Het voorontwerp biedt de volgende voordelen:

 • Het ventilatievoorontwerp maakt integraal deel uit van het gebouwontwerp. Op basis van het voorontwerp worden de onderlinge interacties afgetoetst tussen het ventilatiesysteem en de bouwkundige aspecten (bv. voldoende ruimte voor kanalen, de impact van een ventilatiesysteem op de ruwbouw ...).
 • De aangifteplichtige wordt vóór de uitvoering van het bouwproject betrokken bij de opgelegde prestaties van de ventilatie-installatie. Daardoor is het bijna onmogelijk om niet aan de ventilatie-eisen te voldoen op het einde van het project.

Ventilatieverslaggever

Vóór de start van de werkzaamheden moet de aangifteplichtige eerst een ventilatieverslaggever aanstellen.

Hij maakt een ventilatievoorontwerp op en laadt het op in de databank van de kwaliteitsorganisatie. Vanaf 1 mei 2018 moet het ventilatievoorontwerp afgeleverd zijn door een erkende kwaliteitsorganisatie.

Taken van de EPB-verslaggever

De doet onder andere het volgende:

 • in de startverklaring rapporteren over het opgemaakte ventilatievoorontwerp.
 • in de EPB-software 3G een aantal gegevens invoeren: onder andere de code met 20 karakters die het ventilatievoorontwerp krijgt in de databank van de kwaliteitsorganisatie, de datum van opmaak en de naam van de persoon die het heeft opgemaakt. Die extra gegevens worden opgenomen in het formulier van de startverklaring.

Startverklaring indienen zonder ventilatievoorontwerp

Als er geen ventilatievoorontwerp is opgemaakt als u de startverklaring moet indienen:

 1. Polst u best eerst in het bouwteam (samen met de architect en de aangifteplichtige) waarom er (nog) geen ventilatievoorontwerp is opgemaakt.
 2. Kunt u aanraden om dat toch nog op te maken, met nadruk op het belang ervan voor een meer kwalitatieve installatie en om boetes te vermijden.
 3. Daarna zijn er twee opties:
  1. Maakt de ventilatieverslaggever toch nog een ventilatievoorontwerp op, dan neemt u de code ervan op in de startverklaring en dient u die in op de energieprestatiedatabank.
  2. Maakt de ventilatieverslaggever geen ventilatievoorontwerp meer op, dan maakt u een startverklaring op en dient u die in op de energieprestatiedatabank. U rapporteert daarin dat er geen ventilatievoorontwerp is. De startverklaring is in dat geval ook geldig. Er is momenteel geen sanctie voor de aangifteplichtige als er geen ventilatievoorontwerp is opgemaakt.

Een ventilatievoorontwerp is een belangrijk onderdeel van het traject naar kwaliteit. Ook als de werken al gestart zijn, is het aangewezen om het ventilatievoorontwerp op te maken bij een kwaliteitskader en het kwaliteitstraject te doorlopen.

Zo neemt men de aspecten die eigen zijn aan het gekozen ventilatiesysteem (afmetingen van de ventilatieunit, leidingdiameters, leidingtracé, positie van de ventielen …), mee in de algemene werfcoördinatie en vermijdt u problemen bij uitvoering.

Als de werken al ver gevorderd of afgerond zijn, heeft het ventilatievoorontwerp haar doel gemist en heeft de opmaak ervan nog weinig zin. De startverklaring kan altijd aangepast en hernieuwd worden, als er in een latere bouwfase toch een ventilatievoorontwerp wordt opgemaakt.