Kenmerken

  • De toevoer van verse lucht gebeurt mechanisch via elektrische ventilatoren in de droge ruimten.
  • De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.
  • De afvoer van vervuilde lucht in natte ruimten gebeurt mechanisch door elektrische ventilatoren.

Voordelen

Nadelen

U kunt extra investeren in warmteterugwinning. Daarbij wordt een groot deel van de warmte van de afgevoerde lucht gerecupereerd en hergebruikt om de (koude) toevoerlucht voor te verwarmen. Zo kunt u minimaal en gecontroleerd ventileren met 70 à 90% minder energieverlies (afhankelijk van het rendement van de warmtewisselaar).

Let erop dat u de warmteterugwinning in de zomer kan uitschakelen met een zomerbypass, als de buitentemperatuur te hoog oploopt.

Het systeem geeft minder problemen met over- of onderdruk.

Let op hoger energiegebruik door de ventilatoren: kies voor energiezuinige ventilatoren.

Het systeem haalt beter de eisen dan systeem A en B, in alle weersomstandigheden.

Er is meer keuze in de locatie van de toevoer- en afvoeropeningen.

Het systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen.

Bij vraaggestuurde systemen D kan gekozen worden om de debieten te laten regelen in functie van de vraag, bijvoorbeeld meer afvoer bij aanwezigheid van personen in de ruimte, bij hoog vocht- of CO2-gehalte … , waardoor de ventilatoren minder hard en zuiniger draaien op andere momenten.

Het systeem is het meest energiezuinig als de hoeveelheid toevoerlucht en afvoerlucht min of meer gelijk zijn volgens het principe van balancering.

Installatie-eisen

Als uw project moet voldoen aan de installatie-eisen (zie eisentabel), is bij de plaatsing van een systeem D een warmteterugwinapparaat verplicht: klik door naar de eisen voor dit warmteterugwinapparaat.