Voorwaarde

U kunt deze delen in rekening brengen op voorwaarde dat ze gerealiseerd worden uiterlijk vijf jaar na de vergunningsaanvraag van het gebouw. Bij een ontwikkeling van meerdere gebouwen moeten deze delen gerealiseerd worden uiterlijk vijf jaar na de eerste vergunningsaanvraag van de gebouwen in de ontwikkeling.

Stavingsstukken

Hiertoe legt u bij de afwijkingsaanvraag van elk gebouw waarop de afwijking van toepassing is, één of meerdere contracten voor met daarin:

  • een resultaatsverbintenis voor de gefaseerde uitbouw van de verschillende delen van de externe warmtelevering van een specifiek warmtenetproject
  • de energetische en bouwtechnische details van deze uitbouw
  • de tijdsplanning van deze uitbouw.

Regelgeving