Geldige stavingsstukken

De gebruikte gegevens moet u staven met typebenaming en bijhorende handleidingen, productfiches en technische fiches van het specifieke product, zoals dit normaal in de handel verkrijgbaar is (zonder aanpassingen). De gegevens kunt u opvragen bij de fabrikant.

U mag zich niet baseren op verklaringen van fabrikant, installateur, architect, aannemer of bouwheer die bepaalde eigenschappen van een warmtepomp ‘attesteren’. Bij twijfel tussen bewijsstukken, moet u uitgegaan van de minst gunstige aanname.

Meer informatie vindt u op de algemene pagina over stavingsstukken.

Ontwerpvertrek- en ontwerpretourtemperatuur

De ontwerpvertrek- en ontwerpretourtemperatuur moeten gestaafd worden met een dimensioneringsnota. Meer info hierover vindt u bij ‘Afgifte’.