Wat is de verklaring op eer?

De verslaggever verklaart dat hij of zij:

  • op een onafhankelijke manier handelt ten opzichte van de aangifteplichtige/opdrachtgever
  • geen commerciële belangen vermengt
  • de discretieplicht naleeft: geen persoonsgegevens en vergunningsgegevens verspreidt
  • een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschrijft

Als u deze voorwaarden niet naleeft, kunt u geschorst worden of kunt u uw erkenning als verslaggever verliezen.

De verklaring op eer geldt per persoon

De verplichting om de verklaring op eer te ondertekenen, geldt per persoon, net zoals de andere erkenningsvoorwaarden.

Hebt u meerdere registraties als verslaggever (bijvoorbeeld: als natuurlijke persoon en als rechtspersoon), of verschillende EP-codes als verslaggever? U moet maar één maal de verklaring op eer ondertekenen om aan deze voorwaarde te voldoen.

Combineert u verslaggeving met energiedeskundige? Dan moet u voor elk profiel een eigen verklaring ondertekenen.

Procedure

De kandidaat-verslaggever ondertekent de verklaring op eer, in de . Het is de laatste stap in de erkenningsprocedure tot verslaggever. Zie stappenplan.