Enkel geldig voor aangiftes vanaf 01-07-2017

Situatie

Er is, voorafgaand aan het indienen van de EPB-aangifte, geen ventilatieprestatieverslag (VPV) opgemaakt door een erkende ventilatieverslaggever.
De meting is dus niet door een kwaliteitsbeheerder gevalideerd en de kwaliteit van de meting is bijgevolg niet gegarandeerd.

Gevolgen

De regelgeving bepaalt in dat geval dat:

  • alle ventilatiedebieten (toevoer-, afvoer- en doorstroomdebieten) van de ruimten als onbestaand worden beschouwd. In de EPB-aangifte rapporteert u telkens 0,000 m³/h (~bijlage IX).
  • voor de de waarde bij ontstentenis van 1,5 geldt (~bijlage V).
  • bij een systeem D u de warmteterugwinning moet inrekenen via de (on)balans tussen de som van de geëiste toevoer- en afvoerdebieten (~bijlage V).

Na het aanduiden in de EPB-software 3G dat er geen VPV werd opgemaakt, rekent de software automatisch met alle debieten op nul, de waarde bij ontstentenis voor de m-factor, en de geëiste debieten voor de (on)balans bij een ventilatiesysteem D.

U kunt dat nalezen op volgende webpagina: EPB-aangifte indienen zonder ventilatieprestatieverslag.