Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiële en fiscale tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Financiële en fiscale tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Als persoon met een handicap hebt u veel extra uitgaven. Daarom zijn er financiële en fiscale tegemoetkomingen waar u recht op kunt hebben.

Financiële tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Juf gooit een balletje naar een meisje in een rolstoel.
© Joris Casaer

Hebt u een handicap, dan kunt u voor financiële uitkeringen in eerste instantie terecht bij de Directie-generaal Personen met een handicap(opent in nieuw venster). De Directie-generaal Personen met een handicap maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap van de Vlaamse overheid zijn er twee stappen. Personen met een lichte ondersteuningsnood maken aanspraak op een basisondersteuningsbudget. Wie een zwaardere ondersteuningsnood heeft, kan terugvallen op een persoonsvolgend budget.

De Vlaamse Sociale Bescherming biedt zwaar zorgbehoevenden een tegemoetkoming in de kosten voor niet-medische zorg.

Om uw dagelijks leven beter te organiseren kunt u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terecht voor de aanschaf van een hulpmiddel of een aanpassing aan bijvoorbeeld uw woning, uw fiets of wagen.

Het RIZIV voorziet een tussenkomst in de kosten van mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een beperkte mobiliteit. Het gaat dan om mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen (manueel en elektronisch), scooters, driewielfietsen.

Financiële tegemoetkomingen voor kinderen

Bent u ouder van een kind met een handicap dan voorziet de Directie-generaal Personen met een handicap ook een bijkomende zorgtoeslag, dit is een bedrag bovenop het gewone Groeipakket. Informeer u bij de uitbetaler waar u aangesloten bent.

Minderjarigen met een handicap kunnen via een persoonlijk assistentiebudget assistenten in dienst nemen die hen helpen bij dagdagelijkse taken.

Financiële tegemoetkomingen voor volwassenen

U maakt aanspraak op een inkomensvervangende tegemoetkoming als u door uw handicap minder dan een derde kunt verdienen van wat een persoon zonder handicap op de arbeidsmarkt kan verdienen.

Een integratietegemoetkoming kunt u aanvragen als u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen en poetsen.

Indien u aan een aantal voorwaarden voldoet, hebt u ook recht op een vermindering van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs. Om een volledige of gedeeltelijke vrijstelling te krijgen moet u bij uw inschrijving, of ten laatste binnen de 30 dagen, een attest voorleggen.

Financiële tegemoetkoming voor 65+'ers

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is. In functie van de vastgestelde, verminderde zelfredzaamheid en afhankelijk van de gezinssamenstelling en het gezinsinkomen wordt er berekend of iemand recht heeft op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Fiscale en sociale tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Als persoon met een handicap kunt u in aanmerking komen voor fiscale en sociale voordelen. Als het voordeel niet automatisch wordt toegekend, hebt u bepaalde attesten nodig van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Algemeen attest erkenning van de handicap

Met een Algemeen attest erkenning van de handicap maakt u aanspraak op volgende voordelen.

Overige attesten

  • Met een attest verhoogde tegemoetkoming hebt u recht op een hogere terugbetaling voor geneeskundige prestaties.

Uitkeringen en tegemoetkomingen bij arbeidsongeschiktheid

U krijgt een ziekte- of invaliditeitsuitkering als u omwille van een ziekte of een ongeval niet meer kunt werken.

Als u een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt, maakt u eventueel ook aanspraak op de inhaalpremie voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat is een jaarlijks bedrag dat u bovenop uw uitkering ontvangt.

Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden ook recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp van derden. Dit is een tegemoetkoming voor personen die thuis wonen, maar die hulp van anderen nodig hebben in het dagelijks leven.

Als er een oorzakelijk verband is tussen het ontstaan van uw ziekte en het beroep dat u uitoefent, kunt u een aanvraag indienen bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris).

Als een ongeval door of tijdens het werk, ofwel op weg van en naar het werk tot medische kosten, arbeidsongeschiktheid of tot overlijden leidt, kunt u een aanvraag indienen bij Fedris.