Back to overview

Voorstel voor een Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied (MBAG)

In de Beleidsnota Omgeving (2019-2024) staat er : “We zetten in samenwerking met het beleidsdomein Landbouw en Visserij en relevante actoren een Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied op om de toestand op te volgen, en om na te gaan wat het effect is van beheermaatregelen en drukken.” Ook de volgende doelstelling wordt vermeld: “Ik stel een actieprogramma op om de achteruitgang van (wilde) bijen, bestuivers en andere insecten een halt toe te roepen, en voeren dit uit.” Voorliggend INBO-advies geeft een aanzet om deze opdracht in te vullen.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@book{85801d78-3323-42b2-955b-13bb6394b143, title = "Voorstel voor een Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied (MBAG)", author = "Myriam Dumortier and Peter Van Gossum and Maurice Hoffmann and Bart Vandevoorde and Floris Vanderhaeghe and An Vanden Broeck and Jeroen Vanden Borre and Koen Van Den Berge and Frank Van de Meutter and Arno Thomaes and Toon Spanhove and Thomas Scheppers and Sam Provoost and Marc Pollet and Johan Peymen and Jo Packet and Patrik Oosterlynck and Veronique Adriaenssens and Frank Huysentruyt and Stien Heremans and Rémar Erens and Koenraad Devos and Bruno De Vos and Steven De Saeger and Luc Denys and Geert De Knijf and Nathalie Cools and Rein Brys and Katrijn Alaerts and Dries Adriaens and Hans Van Calster and An Leyssen", year = "2022", doi = "", language = "Dutch", series = "", publisher = "", number = "", address = "België", }