Gedaan met laden. U bevindt zich op: Coproductie Participatie

Coproductie

Bij coproductie betrek je spelers in een vroege fase bij de beleidsontwikkeling. De overheid voert de besproken plannen uit. In gevoelige dossiers kan het nuttig zijn om een bemiddelaar in te zetten.

Bij coproductie betrek je spelers in een vroege fase bij de beleidsontwikkeling. Burgers, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen tekenen het beleid mee uit, maar de overheid behoudt nog steeds het recht om te beslissen (primaat van de politiek).

Kenmerkend voor deze vorm van participatie is dat de overheid zich in grote mate engageert om de plannen uit te voeren zoals ze samen met alle actoren werden ontwikkeld.

Coproductie staat op de op één na laagste trede van de participatieladder.

Bemiddelaar bij onenigheid of gevoelige dossiers

Een proces van coproductie kan verlopen in een sfeer van dialoog en consensus, maar soms is het dossier gevoelig of zijn de standpunten van de betrokkenen schijnbaar onverzoenbaar. In zo’n situatie kan een onafhankelijke bemiddelaar of intendant worden aangesteld die op basis van de standpunten en plannen van alle betrokkenen op zoek gaat naar een consensus. Bij grootschalige infrastructuurwerken kan er bijvoorbeeld een intendant worden aangesteld.

De Antwerpse ring is wellicht het meest gekende voorbeeld waarbij een intendant werd ingeschakeld. De intendant startte een traject waarin burgers, organisaties en overheid samenwerken om tot snel realiseerbare projecten te komen die door alle actoren worden gedragen.

Ga aan de slag

Hoe begin je aan een cocreatieproces? Er is geen blauwdruk, maar je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.