Voor wie?

Fiscale fiche 281.10

Elk jaar beschik je over 1 of meerdere fiscale fiches die je nodig hebt om je belastingaangifte in te vullen. Op deze fiscale fiche vind je het bedrag van alle betalingen, inhoudingen, tussenkomsten, voordelen van alle aard en herberekeningen van het afgelopen inkomstenjaar (zie onder). Bij de fiscale fiche vind je ook een controledocument dat de details per maand weergeeft.

Je vindt de nieuwe fiche jaarlijks in de loop van de maand april via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel 'Loon' > 'Overzicht Selfservice' > ‘Salarissen en beloning’ > ‘Fiscale fiche 281.10’ of ‘Andere fiscale fiches’. Je kunt de gewenste fiche opslaan of afdrukken. Je vindt er naast de recentste fiche ook de fiches van afgelopen jaren. Hulp nodig? Raadpleeg het Vlimpers-instructiefilmpje ((opent in nieuw venster)). Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

    Fiscale fiche 281.25 voor herberekeningen

    De fiscale fiche 281.25 wordt opgemaakt voor herberekeningen van ten onrechte uitbetaalde bedragen in het voorgaande jaar.

    Je werkgever bezorgt deze fiche automatisch aan de fiscus die het aanslagjaar zal herrekenen. Deze herberekening gebeurt in principe binnen de 4 maanden. Voor de opvolging hiervan neem je contact op met je plaatselijk belastingkantoor ((opent in nieuw venster)). Voor vragen met betrekking tot de berekeningen op de fiche neem je contact op met je personeelsdienst.

    Tips voor belastingaangifte

    De fiscale fiche 281.10 bevat heel wat informatie. Maar welke informatie neem je over op je papieren belastingaangifte of controleer je op je digitale aangifte via 'Tax-on-web'? Enkele tips.