Voor wie?

Duur

De duur van het omstandigheidsverlof hangt af van de gebeurtenis (zie tabel). Je kunt dit verlof enkel aanvragen voor een volledige werkdag.

Gebeurtenis

Duur

Omschrijving reden in Vlimpers

Huwelijk van, en afleggen van verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid

4 werkdagen

Huw/wet.sam (4wd)

Huwelijk of wettelijke samenwoning van een kind van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

2 werkdagen

Huw/wet.sam kind (2wd)

Huwelijk of wettelijke samenwoning van vader, moeder, broer, zus, grootouder of kleinkind van het personeelslid, of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

de dag van de gebeurtenis

Huw/wet.sam bloed-/aanv (1wd)

Overlijden van:

 • de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van het personeelslid
 • een kind van het personeelslid of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner
 • een pleegkind van het personeelslid of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden

10 werkdagen

OV echt/sw.prt/k/plk>6m (10wd)

Overlijden van de vader, moeder, stiefmoeder, stiefvader, schoonzoon of schoondochter van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

4 werkdagen

OV bloe/aanv 1e graad (4wd)

Overlijden van de pleegvader of pleegmoeder van het personeelslid in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden

4 werkdagen

OV pleegouder langd>6m (4wd)

Overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner, in om het even welke graad, maar onder hetzelfde dak wonend als het personeelslid

2 werkdagen

OV bloe/aanv inwonend (2wd)

Overlijden van een bloed- of aanverwant in de 2de graad van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner, een overgrootouder of een achterkleinkind, maar niet onder eenzelfde dak wonend als het personeelslid

1 werkdag

OV bloe/aanv 2egr nt inw (1wd)

Overlijden van een pleegkind in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden

1 werkdag

OV pleegk kortd.pleegz (1wd)

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: dit verlof heeft geen aanvraagtermijn.
 • Aanvangsdatum: dit verlof start onmiddellijk, of zo dicht mogelijk aansluitend bij de gebeurtenis. Je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager, die beslist of de dag waarop je dit verlof wilt opnemen dicht genoeg ligt bij de gebeurtenis.
 • Wijzigen en verlengen: niet van toepassing.
 • Opzeggen: je kunt een lopend verlof opzeggen omwille van dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Omstandigheidsverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • Stap 1

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers ((opent in nieuw venster)) onder ‘Verlof & werktijd’ > ‘Aanvraag’. Kies bij ‘Filteren op soort’ en bij ‘Naam afwezigheid’ voor ‘Omstandigheidsverlof’. Vul de reden aan in het dropdown-menu (de reden kun je in het overzicht hierboven terugvinden onder de rubriek ‘Duur’).

   Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  • Stap 2

   Je bezorgt een bewijs van de gebeurtenis zo snel mogelijk aan je leidinggevende.