Voor wie?

Duur

De duur van het omstandigheidsverlof hangt af van de gebeurtenis waarvoor je het neemt (zie tabel). Je vraagt dit verlof aan per volledige werkdag.

gebeurtenis

duur

huwelijk van, en afleggen van verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid

4 werkdagen

overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, een bloed- of aanverwant van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in 1ste graad

4 werkdagen

huwelijk of wettelijke samenwoning van een kind van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

2 werkdagen

overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de samenwonende partner, in om het even welke graad, maar onder hetzelfde dak wonend als het personeelslid

2 werkdagen

overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de samenwonende partner in de 2de graad, een overgrootouder of een achterkleinkind, maar niet onder eenzelfde dak wonend als het personeelslid

1 werkdag

huwelijk of wettelijke samenwoning van vader, moeder, broer, zus, grootouder of kleinkind van het personeelslid, of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

de dag van de gebeurtenis

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: dit verlof heeft geen aanvraagtermijn.
 • Aanvangsdatum: dit verlof start onmiddellijk, of zo dicht mogelijk aansluitend bij de gebeurtenis. Je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager, die beslist of de dag waarop je dit verlof wilt opnemen dicht genoeg ligt bij de gebeurtenis.
 • Wijzigingen en verlengen: niet van toepassing.
 • Opzeggen: niet van toepassing.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Omstandigheidsverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • Stap 1

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers ((opent in nieuw venster)) onder ‘Verlof en werktijd' > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘filter afwezigheid’ ‘omstandigheidsverlof’, kies bij ‘naam afwezigheid’ de gewenste gebeurtenis en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  • Stap 2

   Je bezorgt een bewijs van de gebeurtenis zo snel mogelijk aan je leidinggevende.