Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omstandigheidsverlof personeel Vlaamse overheid Verloven en afwezigheden

Omstandigheidsverlof personeel Vlaamse overheid

Stap je in het huwelijksbootje of word je geconfronteerd met een overlijden? Voor bepaalde persoonlijke gebeurtenissen kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid 1 of meerdere dagen omstandigheidsverlof nemen.

Voor wie?

Duur

De duur van het omstandigheidsverlof hangt af van de gebeurtenis (zie tabel). Je kunt dit verlof enkel aanvragen voor een volledige werkdag.

Het aantal werkdagen waarop je recht hebt, is ongeacht je arbeidsregime. Ga je bijvoorbeeld trouwen en werk je…

 • … dagelijks 7.36 uur? Dan heb je recht op vier werkdagen van 7.36 uur.
 • … dagelijks 3.48 uur? Dan heb je recht op vier werkdagen van 3.48 uur.
 • … in een continudienst van dagelijks 12 uur? Dan heb je recht op vier werkdagen van 12 uur.
 • … wekelijks twee dagen 7.36 uur en een dag 3.48 uur, en wil je deze dagen opnemen? Dan telt dit als drie werkdagen.

Gebeurtenis

Duur

Omschrijving reden in Vlimpers

Je huwelijk of wettelijke samenwoning

4 werkdagen

Huw/wet.sam (4wd)

Huwelijk of wettelijke samenwoning van een kind van jou, je echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

2 werkdagen

Huw/wet.sam kind (2wd)

Huwelijk of wettelijke samenwoning van vader, moeder, broer, zus, grootouder of kleinkind van jou, je echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

de dag van de gebeurtenis

Huw/wet.sam bloed-/aanv (1wd)

Overlijden van:

 • je echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner
 • een kind van jou, je echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner
 • een pleegkind van jou, je echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden

10 werkdagen

OV echt/sw.prt/k/plk>6m (10wd)

Overlijden van de vader, moeder, stiefmoeder, stiefvader, schoonzoon of schoondochter van jou, je echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

4 werkdagen

OV bloe/aanv 1e graad (4wd)

Overlijden van je pleegvader of pleegmoeder in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden

4 werkdagen

OV pleegouder langd>6m (4wd)

Overlijden van een bloed- of aanverwant van jou, je echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, in om het even welke graad, maar onder hetzelfde dak wonend als jou

2 werkdagen

OV bloe/aanv inwonend (2wd)

Overlijden van een bloed- of aanverwant in de 2de graad van jou, je echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, maar niet onder hetzelfde dak wonend als jou

1 werkdag

OV bloe/aanv 2egr nt inw (1wd)

Overlijden van je pleegkind in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden

1 werkdag

OV pleegk kortd.pleegz (1wd)

Goed om te weten

Bedraagt je omstandigheidsverlof 10 werkdagen? Dan neem je:

 • de eerste 3 dagen op tijdens de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis;
 • de 7 resterende dagen op tijdens het jaar dat volgt op het overlijden.

In overleg met je lijnmanager kan van de opnameperiodes worden afgeweken.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: dit verlof heeft geen aanvraagtermijn.
 • Aanvangsdatum: dit verlof start onmiddellijk, of zo dicht mogelijk aansluitend bij de gebeurtenis. Je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager, die beslist of de dag waarop je dit verlof wilt opnemen dicht genoeg ligt bij de gebeurtenis.
 • Wijzigen en verlengen: niet van toepassing.
 • Opzeggen: je kunt een lopend verlof opzeggen omwille van dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager.
Goed om te weten

Heb je te maken met een overlijden tijdens je ziekteverlof? Dan beslist de lijnmanager of je na afloop van je ziekteverlof nog recht hebt op omstandigheidsverlof. Hierbij houdt de lijnmanager rekening met de datum van opname en hoe dicht die aansluit bij het overlijden.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Omstandigheidsverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet:

  • Verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.
  • Ga je trouwen, samenwonen of heb je geen partner meer, dan moet je naast je omstandigheidsverlof aanvragen ook je personeelsgegevens aanpassen. Lees meer op de webpagina ‘Ik ga trouwen of wettelijk samenwonen’.
  • Stap 1

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof & werktijd’ > ‘Aanvraag’. Kies bij ‘Filteren op soort’ en bij ‘Naam afwezigheid’ voor ‘Omstandigheidsverlof’. Vul de reden aan in het dropdown-menu (de reden kun je in het overzicht hierboven terugvinden onder de rubriek ‘Duur’).

   Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  • Stap 2

   Je bezorgt een bewijs van de gebeurtenis zo snel mogelijk aan je leidinggevende.