Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).
 • Je neemt een kind jonger dan 18 jaar op in je gezin voor adoptie.
 • Je neemt een kind jonger dan 18 jaar op in je gezin voor pleegvoogdij en waarbij je als pleegvoogd de voogdij overneemt van de natuurlijke ouders.

Duur

Basisduur

Je kunt maximaal 6 weken (12 weken als het kind een handicap heeft) opvangverlof nemen ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. Je krijgt 2 extra weken als je meer dan 1 kind tegelijkertijd adopteert of als pleegvoogd onder je hoede neemt.

  Bijkomende weken

  Vanaf 1 april 2019 heb je samen met je partner recht op bijkomende weken (zie tabel). Heeft het kind een handicap? Dan heb je recht op een verdubbeling van het aantal bijkomende weken. Je moet deze bijkomende weken onder elkaar verdelen per week en vastleggen in een verklaring van eer (zie voorbeeld onderaan).

  vanaf

  bijkomende weken

  1 april 2019

  1 week

  1 januari 2021

  2 weken

  1 januari 2023

  3 weken

  1 januari 2025

  4 weken

  1 januari 2027

  5 weken

   Opname en beëindiging

   • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke.
   • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde en je houdt hierbij rekening met de leeftijd van het kind (zie boven).
   • Wijzigen en verlengen: niet van toepassing.
   • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke.

   Gevolgen van opname

   Cumulatie

   Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

   Hoe aanvragen?

   Hoe wijzigen of opzeggen?

   Opvangverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

   • Stap 1

    Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag te wijzigen of op te zeggen? Dan vraag je schriftelijk de goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

   • Stap 2

    Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

    Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde 'formulier opzeggen verlof' (Word bestand) per post naar het DCPA.