Gedaan met laden. U bevindt zich op: Politiek verlof van ambtswege Politiek verlof

Politiek verlof van ambtswege

Oefen je een politiek mandaat uit? Dan moet je hiervoor binnen de diensten van de Vlaamse overheid politiek verlof van ambtswege nemen.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je oefent minstens 1 politiek mandaat uit (zie onder).
 • Je werkt voltijds of minstens aan 80% door verlof voor deeltijdse prestaties.

Je kunt dit verlof niet opnemen in combinatie met halftijdse loopbaanonderbreking.

Duur

Het aantal dagen verlof hangt af van de politieke functie en het inwonersaantal van de gemeente/provincie en kan variëren tussen enkele dagen per maand tot een deeltijdse of zelfs een voltijdse afwezigheid. Je bent verplicht om alle dagen op te nemen.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde.
 • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
 • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Gevolgen van opname

 • Gevolgen voor anciënniteit:
  • Lokaal mandaat: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. Neem je dit verlof met een voltijdse onderbreking op? Dan bouw je geen schaalanciënniteit op. Hierdoor zal je als ambtenaar later dan voorzien overgaan naar de volgende salarisschaal.
  • Parlementair mandaat, lid van een regering of Europese commissie: je bouwt geen anciënniteit op (non-activiteit).
 • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator(opent in nieuw venster)
 • Gevolgen voor wettelijk pensioen: dit verlof heeft geen invloed op je wettelijk pensioen, met uitzondering van voltijds politiek verlof van ambtswege als parlementair, lid van de federale, Vlaamse of de Brussels Hoofdstedelijke regering, gewestelijk staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of lid van de Europese Commissie, dat niet gevalideerd wordt voor het wettelijk pensioen. Meer informatie of een vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst(opent in nieuw venster) of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag(opent in nieuw venster).
 • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt niet mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
 • Financiële gevolgen:

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Politiek verlof van ambtswege aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval, dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met non-activiteit (geen recht op salaris; verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en impact op pensioen) gelijkgesteld.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Politiek verlof van ambtswege wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag te wijzigen of op te zeggen? Dan vraag je schriftelijk de goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

 • Stap 2

  Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de goedkeuring per post naar het DCPA.

Regelgeving