Gedaan met laden. U bevindt zich op: Politiek verlof via dienstvrijstelling Politiek verlof

Politiek verlof via dienstvrijstelling

Oefen je een politiek mandaat uit? Dan kun je hiervoor binnen de diensten van de Vlaamse overheid 2 dagen per maand dienstvrijstelling nemen.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je oefent minstens 1 politiek mandaat uit (zie onder).
 • Je werkt voltijds of minstens aan 80% door verlof voor deeltijdse prestaties.

Je kunt dit verlof niet opnemen in combinatie met halftijdse loopbaanonderbreking.

Duur

Je kunt dienstvrijstelling voor 2 werkdagen per maand krijgen voor hoger vermelde politieke mandaten ongeacht het inwonersaantal van de gemeente/provincie. Je bent niet verplicht om alle dagen op te nemen, maar overdracht is niet mogelijk.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde.
 • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
 • Opzeggen: je kunt deze dienstvrijstelling opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Politiek verlof via dienstvrijstelling aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

 • Stap 1

  Je bezorgt het ingevulde formulier 'aanvraag politiek verlof'(Word bestand opent in nieuw venster), samen met een bewijs van je eedaflegging, aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg documenten toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het formulier, samen met het bewijs van eedaflegging per post naar het DCPA.

  Nadat deze aanvraag is verwerkt in Vlimpers, is het 'recht op politiek verlof' toegekend. Daarna kun je politiek verlof via dienstvrijstelling aanvragen en opnemen.

 • Stap 2

  Je vraagt de effectieve opname van de uren/dagen waar je recht op hebt aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘Pol vrlf dienstvrijstelling’ en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Politiek verlof via dienstvrijstelling wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Regelgeving