Gedaan met laden. U bevindt zich op: Pleegzorgverlof personeel Vlaamse overheid Verloven en afwezigheden

Pleegzorgverlof personeel Vlaamse overheid

Ben je pleegouder en heb je een aantal afspraken voor de zorg van je pleegkind? Bijvoorbeeld een bezoek aan de rechtbank of de plaatsingsdienst? Dan kun je hiervoor binnen de diensten van de Vlaamse overheid jaarlijks 6 dagen pleegzorgverlof nemen.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je bent aangesteld als pleegouder van een minderjarig kind door de rechtbank, een erkende dienst voor pleegzorg of de plaatsende instantie in het kader van niet-rechtstreeks toegankelijke pleegzorg. In Vlaanderen is dat de intersectorale toegangspoort (ITP). Je neemt tijdelijk een minderjarig kind op in je gezin zonder pleegvoogdij. De voogdij wordt dus niet van de natuurlijke ouders overgedragen.
 • Alleen naar aanleiding van een afspraak of in specifieke gevallen (zie onder).

Duur

Je kunt elk jaar maximaal 6 dagen pleegzorgverlof nemen. Dit kan enkel in volle dagen, niet in halve dagen of uren. Is je partner ook aangesteld als pleegouder? Dan moeten jullie deze 6 dagen onder elkaar verdelen. In dit geval overhandig je een verklaring op erewoord aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) waarin jullie aangeven hoe jullie deze dagen verdelen (zie 'Hoe aanvragen?').

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde.
 • Wijzigen en verlengen: niet van toepassing.
 • Opschorten: moederschapsrust schorst dit verlof op voor de duur van je moederschapsrust.
 • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Pleegzorgverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

 • Stap 1

  Je bezorgt een bewijs van je aanstelling als pleegouder aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur het bewijs dan per post naar het DCPA. Dit bewijs is een officiële beslissing van de rechtbank, een erkende dienst voor pleegzorg of de intersectorale toegangspoort (ITP), waaruit blijkt dat je bent aangesteld en waarin je vernoemd wordt als pleegouder.

  Opgelet:

 • Stap 2

  Je vraagt het verlof aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘verlof voor pleegzorg’ en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het ingevulde formulier ‘aanvraag pleegzorgverlof en erewoordverklaring’(Word bestand opent in nieuw venster) per post naar het DCPA.

  Goed om te weten: stuur een bewijs door naar het DCPA via het Vlimpers-contactformulier. Je kunt de nodige documenten opvragen bij de bevoegde pleegzorginstantie.

 • Stap 3

  Je bezorgt het ingevulde formulier ‘C61-pleegzorgen(opent in nieuw venster)’ aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het formulier per post naar het DCPA.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Pleegzorgverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).