Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hybride werken Hybride werken

Hybride werken

De Vlaamse overheid zette grote stappen in het vanop afstand (samen)werken tijdens de coronapandemie. Dit door volop in te zetten op flexibiliteit, wendbaarheid en digitale werkplekfaciliteiten. Samen werken we aan een nieuwe vorm van plaats- en tijdsonafhankelijk werken: het hybride werken. Op deze webpagina lees je meer over de principes van hybride werken, hoe je hiermee aan de slag gaat en op welke ondersteuning je kunt rekenen.

Voor wie?

Wat is hybride werken?

Hybride werken omschrijft hoe je als medewerker van de Vlaamse overheid je opdrachten uitvoert. Het is een vernieuwde kijk op het beleid rond plaats- en tijdsonafhankelijk werken, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op enkele principes.

 • Hybride werken is het resultaatsgericht werken en leidinggeven op basis van vertrouwen en dialoog. Je werkt vanuit verschillende werklocaties met anderen samen en blijft verbonden dankzij technologie en fysieke samenkomsten.
 • Je kiest in overleg met je leidinggevende waar en wanneer je werkt, en dit in functie van de uit te voeren werkactiviteiten en de op te leveren resultaten. Bij deze keuze stel je het organisatiebelang en het klantenperspectief voorop.
 • Ook integer werken en het belang van sociale cohesie, samenwerking en betrokkenheid staan centraal. Als werkgever heeft de Vlaamse overheid aandacht voor je mentaal en fysiek welzijn. Ook als je functie niet toelaat om te telewerken, blijven deze andere principes belangrijk.

Goed om te weten: telewerken is een keuze en geen verplichting. Je leidinggevende kan wel om een bepaalde reden beslissen dat telewerken voor jou (tijdelijk) niet aan de orde is.

Richtlijnen

 • Maak goede afspraken

  Omdat je niet altijd op dezelfde tijd en plaats als je collega’s aan het werk bent, is het belangrijk om zowel met je leidinggevende als met je collega’s goede afspraken te maken over je bereikbaarheid en beschikbaarheid. Spreek af waar en wanneer je aan het werk bent en hoe je met elkaar communiceert en in contact blijft. Zorg ervoor dat je ook de afspraken van je entiteit kent (zie onder).

  Hanteer hierbij een transparante agenda: het is belangrijk dat je in je digitale agenda kenbaar maakt waar en wanneer je aan de slag bent, en dat je die deelt met collega’s.

 • Bewaak de grens tussen werk- en privétijd

  Telewerken levert heel wat voordelen op, zo verlies je bijvoorbeeld geen pendeltijd. Daarnaast zijn er ook enkele aandachtspunten.

  Hybride werken betekent niet dat je op ieder moment bereikbaar moet zijn voor anderen. Maak met je collega’s en leidinggevende ook hierover duidelijke afspraken. Het is belangrijk om de grens tussen werk- en privétijd te bewaken en om aandacht te hebben voor je eigen welzijn en dat van je collega’s.

  Zit je ergens mee? Je leidinggevende is je eerste aanspreekpunt.

 • Vertrek vanuit je doelstellingen

  Resultaatsgericht werken staat centraal bij het hybride werken. Je maakt daarom duidelijke afspraken met je leidinggevende over welke doelen je wanneer wilt bereiken. De PLOEG-cyclus vormt hiervoor de basis. Je stelt heldere doelen op, monitort de voortgang en op het einde van de cyclus evalueer je samen met je leidinggevende in welke mate je de doelen hebt bereikt.

  Lees meer over PLOEG op de webpagina ‘Planning, opvolging en evaluatie (PLOEG)’.

Registreer je telewerken in Vlimpers

Werk je een bepaalde dag niet op kantoor? Meld dit (vooraf) via het personeelsregistratiesysteem. Lees meer op de webpagina ‘Werktijdregeling’.

Ondersteuning

 • Afsprakenkader van je entiteit

  Je entiteit werkt aan een afsprakenkader dat de principes van hybride werken vertaalt naar de praktijk. Je entiteit informeert je hier de komende maanden over.

 • Digitale vaardigheden

  Het belang van digitaal (samen)werken neemt alsmaar toe. Het is daarom belangrijk dat je over de nodige vaardigheden beschikt in het werken met digitale tools.

  Heb je hierbij ondersteuning nodig?

 • Materiële en financiële ondersteuning

  Als personeelslid heb je recht op de nodige middelen om je werk ook elders goed te kunnen organiseren. Je leidinggevende bepaalt, rekening houdend met het afsprakenkader van je entiteit, over welke middelen je beschikt.

  Als je regelmatig thuiswerkt, heb je recht op een tussenkomst in je internetkosten. Hiervoor ontvang je een internetvergoeding van 20 euro per maand. Daarnaast heb je ook recht op een thuiswerkvergoeding van 20 euro per maand om je huisvestingskosten zoals gas en elektriciteit te vergoeden.

 • Mentaal en fysiek welzijn

  Als werkgever hecht de Vlaamse overheid belang aan je mentaal en fysiek welzijn, zowel op als naast het werk. Ook als je op verschillende plekken of tijdstippen werkt, is het belangrijk dat je voldoende contact houdt met je collega’s en leidinggevende, en dat je hierbij de grens tussen privé- en werktijd bewaakt. Daarnaast is ook ergonomisch werken en voldoende bewegen essentieel voor je gezondheid.

  Op zoek naar ondersteuning?​​​​​ Raadpleeg het aanbod rond welzijn en gezondheid.

  Kun je thuis op een veilige en gezonde manier werken? Test dat met de checklist voor een veilige en gezonde thuiswerkplek.

 • Fysiek, digitaal of hybride vergaderen?

  Omdat er steeds vaker vanop verschillende locaties gewerkt wordt, zijn er tal van manieren mogelijk om te vergaderen.

  Op zoek naar tips en handvaten om je vergaderingen zo optimaal en efficiënt mogelijk in te plannen? Neem een kijkje op de webpagina ‘Fysiek, digitaal of hybride vergaderen’.

Tips

Informatie voor specialisten

Wil je als HR-verantwoordelijke weten hoe jij kunt bijdragen aan de verdere implementatie van hybride werken binnen je entiteit? Lees meer op de webpagina ‘Hybride werken implementeren’.