Ziektemelding en ziekteattest

Je moet je afwezigheid wegens ziekte melden. Je gebruikt hiervoor het ziekteattest van de Vlaamse overheid. Lees hoe je ziekte meldt en waar je het ziekteattest van de Vlaamse overheid vindt. Meld je je afwezigheid wegens ziekte niet (tijdig) en/of stuur je het ziekteattest niet (tijdig) op? Dan word je geregistreerd als 'non-actief' en ontvang je geen salaris. Behalve bij overmacht.

  Ziek naar huis

  Als je in de loop van de dag wegens ziekte het werk verlaat, wordt die dag niet als een ziektedag aangerekend. Je moet dus geen ziekteattest opsturen. Blijf je de volgende dag afwezig wegens ziekte? Dan moet je wel een ziekteattest van de Vlaamse overheid opsturen. Je ziekteverlof gaat dan in vanaf de eerste volledige dag afwezigheid.

  Ziek voor of tijdens je verlof

  • Ziekte voor de start van je gepland verlof:  je kunt je jaarlijkse vakantie eenzijdig intrekken op voorwaarde dat je je afwezigheid wegens ziekte meldt voor de aanvang van je gepland verlof.
  • Ziekte tijdens je verlof: je kunt je jaarlijkse vakantie naar ziekteverlof omzetten op voorwaarde dat je je ziekte meldt voor 12 uur en als je een attest van je behandelende arts indient waaruit blijkt dat je arbeidsongeschikt bent. Ook bij een eendagsafwezigheid is een doktersattest verplicht.
  • Hospitalisatie tijdens je verlof: je jaarlijkse vakantie wordt omgezet in ziekteverlof vanaf de dag van hospitalisatie op voorwaarde dat je je ziekte meldt voor 12 uur en als je een attest van je behandelende arts indient waaruit blijkt dat je arbeidsongeschikt bent. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Ziekteduur en opruststelling

  • Ben je statutair? Dan heb je gedurende je loopbaan een ‘teller’ van 666 ziektedagen, ook wel ‘ziektecontingent’ genoemd. Al je ziektedagen worden hiervan verminderd. Op je 63e begint er naast die teller van 666 ziektedagen een 2de ziektecontintent van 365 kalenderdagen te lopen. Je kunt deze tellers raadplegen via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > ‘Overzicht tellers’. Lees meer op de webpagina ‘Medisch pensioen’ over de tellers en opruststelling na uitputting van je ziektecontingent.
  • Ben je contractueel? Dan heb je geen teller van 666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte maar val je onder het arbeidsrecht en de geldende sociale zekerheidsregeling. Lees verder op deze webpagina welke de financiële gevolgen dit met zich meebrengt.

  Medische controle

  Als je afwezig bent wegens ziekte kan je departement of agentschap beslissen om een medische controle (ziektecontrole) uit te voeren. Hoe gaat dit in zijn werk? Wat zijn de mogelijke gevolgen? Kun je in beroep gaan? Lees meer op de webpagina medische controle.

  (Vervroegde) werkhervatting

  Een goede communicatie en administratie leiden tot minder zorgen en maken het eenvoudiger om het werk weer te hervatten als je beter bent. Overweeg je om weer aan de slag te gaan? Lees op de webpagina ‘Ik kom terug na afwezigheid’ hoe je dit doet.