Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stap 1: Ontwikkel een ICT-visie en -beleidsplan Kenniscentrum Digisprong

Stap 1: Ontwikkel een ICT-visie en -beleidsplan

Een visie op ICT in je school geeft een antwoord op 3 vragen.

 1. Welke rol moet ICT spelen in je onderwijs?
 2. Welke ICT-keuzes maak je als school?
 3. Waarom maak je die keuzes?

Een goede ICT-visie:

 • is doordacht
 • wordt gedragen door je hele schoolteam
 • heeft betrekking op iedere leerling en leraar en ieder personeelslid
 • is relatief stabiel en vast
 • geeft inspiratie en is een houvast bij verandering
 • zegt wat het doel is van je ICT-beleidsplan en hoe je dat wilt bereiken
 • is concreet: algemene en lege bewoordingen zoals globalisering, optimaal en effectief horen er niet in thuis.

Je ICT-visie staat niet los van je school. Ze houdt rekening met verschillende zaken zoals je onderwijsniveau, je schoolomgeving, de in- en uitstroom van leerlingen en leraren, en hoe betrokken ouders en organisaties bij je school zijn. Je ontwikkelt je ICT-visie om je onderwijsproces te veranderen. Je prioriteit gaat naar waarom en hoe je ICT gebruikt. Pas daarna begin je na te denken over wat je gebruikt. Je ICT-visie mag ook niet losstaan van je schoolvisie. Houd daarom je schoolvisie bij de hand wanneer je aan je ICT-visie begint.

Je school digitaliseren is ook een maatschappelijke uitdaging. Om de implementatie van je ICT-visie en de integratie van ICT in je school te doen slagen, moet je daarom breder kijken dan je school. Ook demografische gegevens, de maatschappelijke context en andere factoren zijn van belang.

Zelf aan de slag met het ontwikkelen van een ICT-visie? Bekijk zeker de wegwijzer omtrent ICT-visie(PDF bestand opent in nieuw venster) bij de ICT-beleidsplanner.

Je ICT-beleidsplan is een document waarin je vastlegt hoe je met ICT je klaspraktijk en werking vernieuwt en versterkt en hoe je ICT in beide integreert.

Een ICT-beleidsplan is:

 • niet verplicht. Het geeft je wel mogelijkheden om een duidelijke visie op ICT-gebruik uit te bouwen.
 • geen doel op zich. Het maakt deel uit van je schoolwerkplan en verwijst naar documenten daarin.
 • een middel om je klaspraktijk te veranderen. Je hele schoolteam moet er dus achter staan, en je moet het daarom ook opvolgen.

We zien dat scholen met een ICT-beleidsplan er vaker in slagen om ICT goed in hun werking te integreren dan scholen zonder beleidsplan. Dat komt niet door het plan zelf, maar het creëert dankzij de duidelijke afspraken en verwachtingen wel een draagvlak bij je team.

Heb je plannen om een ICT-beleidsplan op te stellen? Of heb je er al een en vraag je je af of je het nog kunt verbeteren? We ontwikkelden enkele instrumenten die samen de ICT-beleidsplanner vormen. Onafhankelijk van de grootte van je school, je onderwijsniveau of ICT-ervaring kun je kiezen welke instrumenten je gebruikt. Je hoeft geen vastgelegde route te volgen en we moedigen je aan om bestaande beleidsdocumenten in de planner op te nemen.