Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aan de slag met je ICT-beleidsplan ICT-beleidsplanner

Aan de slag met je ICT-beleidsplan

Een ICT-beleidsplan hebben is geen verplichting, maar onderzoek wijst uit dat scholen met een ICT-beleidsplan meer kans hebben om ICT succesvol te integreren in hun onderwijs.

De beleidsplanner als leidraad

Je ICT-beleidsplan vormgeven kan overweldigend lijken, je kan onderstaand stappenplan als leidraad gebruiken. Verder vind je op deze pagina ondersteunende documenten, rekenbladen en sjablonen die je op weg kunnen helpen.

 • Het is belangrijk om na te denken over de omgeving/achtergrond waarin iets plaatsvindt. Scholen zijn namelijk geen eilanden in de maatschappij. Om tot een succesvolle integratie van ICT in het onderwijs te komen, is het dus nodig om breder te kijken dan de schoolcontext alleen.

  Noteer in dit deel relevante contextfactoren. Hiermee bedoelen we het ruimere geheel waarin de school zich bevindt. We hebben het dan over demografische gegevens, de maatschappelijke context en andere (regionale) factoren die van belang zijn.

  Misschien heb je deze oefening al gedaan bij het opstellen van het schoolwerkplan.
  Het is niet nodig om alle bevindingen nogmaals uit te schrijven. Een link of verwijzing voldoet zeker.

 • Als je met het ICT-beleidsplan een verandering teweeg wil brengen, is het nodig te vertrekken vanuit het pedagogisch project en jullie kijk op wat goed onderwijs is. In dit deel bepaal je jouw unieke schooleigen visie op het ICT-beleid.
  Vanuit de algemene schoolvisie, in combinatie met het curriculum, ga je op zoek naar een manier om ICT te implementeren. Deze oefening doe je om te komen tot een doordachte eigen visie op ICT & onderwijs. Dit geldt dan voor elke leerling, elke leerkracht en elk personeelslid.

  Na het doorlopen van dit deel moet je een antwoord hebben op de ultieme vraag: hoe gaat de digitalisering (= implementatie van ICT) ons pedagogisch project versterken?

 • In dit deel denk je na over wat je al hebt en doet. Om later doelgericht te kunnen werken, is het belangrijk om eerst stil te staan bij reeds genomen initiatieven en deze in kaart te brengen. Je brengt alles in kaart wat betreft visie, deskundigheid, infrastructuur en inhoud & toepassingen.

 • In dit deel ga je aan de slag met de verworven data uit de inventarisaties en scan. Je wil zicht krijgen op de sterktes en zwaktes, en duiden op mogelijke hiaten en kansen. Er wordt nog niet gesproken over concrete acties om mee aan de slag te gaan.

  Je kan één grote analyse voor het hele ICT-beleid uitvoeren of je kan er eentje per pijler uitvoeren. Er zijn dus verschillende scans en combinaties mogelijk. Het is hierbij belangrijk om net zoals bij het inventariseren elke pijler van het Vier in balans-model te bekijken.

  In sommige scans worden de sterktes en zwaktes automatisch opgesomd. Een link naar deze resultaten is dan zeker voldoende.
  Het noteren van enkele conclusies in dit document kan wel zinvol zijn om het volgende deel invulling te geven.

 • In dit deel ga je kijken welke acties er ondernomen kunnen worden om vervolgens prioriteiten en een volgorde bepalen. Vertrek steeds vanuit de analyse en dus de huidige situatie (zo is het nu), en houd de gewenste situatie voor ogen (hier willen we naartoe).

  Alle acties moeten er samen toe leiden dat je je ambities uit de schooleigen visie uiteindelijk behaalt, houd hier dus zeker je antwoorden uit deel 2 voor ogen. Door terug te blikken naar de antwoorden uit deel 1, kan je ervoor zorgen dat je tot een gedragen visie komt die rekening houdt met jouw school en unieke context.

 • In dit deel ga je heel concreet de doelstellingen noteren, acties bepalen en waken over de opvolging hiervan. Zorg ervoor dat je inzet op alle pijlers van het Vier in balans-model.

  • Vanaf deze fase kan je ervoor kiezen om op te splitsen in kleine werkgroepen.

  • Voorzie een regelmatige, korte terugkoppeling en een goede communicatie naar heel het team.

Sjabloon ICT-beleidsplan

Wil je je ICT-beleidsplan in deze zes stappen structureren? Kenniscentrum Digisprong ontwikkelde een sjabloon dat hierop afgestemd is dat je kan gebruiken. Dit sjabloon biedt houvast. Maak er een schooleigen document van door aan te vullen en/of te wijzigen waar nodig.

Wegwijzers

Aan de hand van onze thematische infofiches of wegwijzers stippel je het ICT-beleid in geen tijd uit. Momenteel vind je al wegwijzers over volgende onderwerpen, in de nabije toekomst worden nog wegwijzers toegevoegd.

Overzichtslijst ICT-beleidsplan

Met deze overzichtslijst kan je blinde vlekken in je bestaande ICT-beleidsplan detecteren. Het is geen checklist die bepaalt of je ICT-beleidsplan volledig en/of kwalitatief goed is. Het is een werkdocument waar je zelf onderwerpen, linken en elementen kan toevoegen of weglaten.