Gedaan met laden. U bevindt zich op: Volksraadplegingen Verkiezingen, democratie en participatie

Volksraadplegingen

Bij een gemeentelijke of provinciale volksraadpleging legt de gemeente of provincie een vraag met betrekking tot een gemeentelijke of provinciale materie voor aan de kiezers van de betrokken gemeente of provincie. De Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen verstrekt adviezen over gemeentelijke of provinciale volksraadplegingen.​​​​​​

De gemeente- of provincieraad kan op eigen initiatief beslissen om een volksraadpleging te organiseren. Het initiatief om een volksraadpleging te organiseren kan ook uitgaan van de inwoners van een gemeente of provincie.

Bij een gemeentelijke of provinciale volksraadpleging legt de gemeente of provincie een vraag met betrekking tot een gemeentelijke of provinciale materie voor aan de kiezers van de betrokken gemeente of provincie.

In het draaiboek gemeentelijke volksraadplegingen wordt elke fase van de volksraadpleging uitgebreid omschreven. Hierin komt onder andere aan bod welke onderwerpen in aanmerking komen voor een volksraadpleging, wie een verzoekschrift kan indienen, aan welke voorwaarden het verzoekschrift moet voldoen en hoe de volksraadpleging moet worden georganiseerd.

De algemene principes van een gemeentelijke volksraadpleging gelden ook voor een provinciale volksraadpleging. Het draaiboek gemeentelijke volksraadplegingen is dus ook nuttig voor de organisatie van een provinciale volksraadpleging. Voor enkele concrete elementen, bijvoorbeeld hoeveel inwoners moeten het verzoekschrift steunen, moet wel de regelgeving uit het provinciedecreet worden gevolgd.

De Vlaamse Regering stelde een aantal modeldocumenten op. Het model verzoekschrift en het model van een petitielijst moeten verplicht gebruikt worden door de inwoners bij het indienen van een verzoekschrift voor het organiseren van een volksraadpleging.