Financiële en fiscale tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Financiële en fiscale tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Als persoon met een handicap hebt u veel extra uitgaven. Daarom zijn er financiële en fiscale tegemoetkomingen waar u recht op kunt hebben.

Financiële tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Hebt u een handicap, dan kunt u voor financiële uitkeringen in eerste instantie terecht bij de Directie-Generaal Personen met een handicap. De Directie-Generaal Personen met een handicap maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap van de Vlaamse overheid zijn er twee stappen. Personen met een lichte ondersteuningsnood maken aanspraak op een basisondersteuningsbudget. Wie een zwaardere ondersteuningsnood heeft, kan terugvallen op een persoonsvolgend budget.

De Vlaamse Sociale Bescherming biedt zwaar zorgbehoevenden een tegemoetkoming zorgverzekering of tenlasteneming in de kosten voor niet-medische zorg.

Om uw dagelijks leven beter te organiseren kunt u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terecht voor de aanschaf van een hulpmiddel of een aanpassing aan uw woning of wagen.

Het RIZIV voorziet een tussenkomst in de kosten van mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een beperkte mobiliteit. Het gaat dan om mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen (manueel en elektronisch), scooters, driewielfietsen.

Financiële tegemoetkomingen voor kinderen

Bent u ouder van een kind met een handicap dan voorziet de Directie-Generaal Personen met een handicap ook een bijkomende kinderbijslag (regeling statuut werknemers), dit is een bedrag bovenop de gewone kinderbijslag. Informeer u bij het kinderbijslagfonds waar u aangesloten bent.

Minderjarigen met een handicap kunnen via een persoonlijk assistentiebudget assistenten in dienst nemen die hen helpen bij dagdagelijkse taken.

Financiële tegemoetkomingen voor volwassenen

U maakt aanspraak op een inkomensvervangende tegemoetkoming als u door uw handicap minder dan een derde kunt verdienen van wat een persoon zonder handicap op de arbeidsmarkt kan verdienen.

Een integratietegemoetkoming kunt u aanvragen als u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen en poetsen.

Indien u aan een aantal voorwaarden voldoet, hebt u ook recht op een vermindering van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs.Om een volledige of gedeeltelijke vrijstelling te krijgen moet u bij uw inschrijving, of ten laatste binnen de 30 dagen, een attest voorleggen.

Financiële tegemoetkoming voor 65+'ers

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is. In functie van de vastgestelde, verminderde zelfredzaamheid en afhankelijk van de gezinssamenstelling en het gezinsinkomen wordt er berekend of iemand recht heeft op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Fiscale en sociale tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Als persoon met een handicap kunt u in aanmerking komen voor fiscale en sociale voordelen. Als het voordeel niet automatisch wordt toegekend, hebt u bepaalde attesten nodig van de Directie-Generaal Personen met een handicap. Hebt u nog geen attest, dan kunt u dat aanvragen via de gemeente of via uw ziekenfonds.

Algemeen attest erkenning van de handicap

Met een Algemeen attest erkenning van de handicap maakt u aanspraak op een:

 • vermindering op de inkomensbelasting van natuurlijke personen als u in het Vlaams Gewest woont. Informeer u bij de federale overheidsdienst Financiën.
 • vrijstelling van de verblijfsbelasting in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap. Informatie over deze vermindering krijgt u:
  • bij de Vlaamse Belastingdienst - Onroerende Voorheffing
  • in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij de Cel Beroep Taksen van het Bestuur Financiën en Begroting
 • vermindering van de successierechten (enkel in het Vlaams Gewest). Onder bepaalde voorwaarden wordt u als persoon met een handicap vrijgesteld op de te betalen successierechten op een deel of de volledige erfenis. Meer informatie kunt u krijgen bij de notaris. U kunt de adressen van notarissen terugvinden op de website van de Orde van Notarissen.
 • sociaal tarief voor telefoon en GSM: alle operatoren bieden bijzondere tariefvoorwaarden aan personen die daar wettelijk recht op hebben. Voor inlichtingen neemt u best contact op met het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) of uw operator (Proximus (vroeger Belgacom), Telenet, Orange (vroeger Mobistar),…).
 • vermindering van het abonnementsgeld bij bepaalde kabelmaatschappijen. Neem hiervoor contact op met uw kabelmaatschappij.

Specifiek btw-attest voertuigen

Met een ‘Specifiek btw-attest voertuigen’ hebt u recht op een:

Specifiek attest gas en elektriciteit

Met een ‘Specifiek attest gas en elektriciteit’ hebt u recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit. U krijgt normaal de sociale maximumprijs automatisch toegekend als u daar recht op hebt. Is dit niet het geval, dan kunt u het sociaal tarief zelf aanvragen bij uw leverancier. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Overige attesten

 • Met een Specifiek attest ziekenfonds hebt u recht op een hogere terugbetaling voor geneeskundige prestaties.
 • Met een Specifiek attest waterverontreiniging wordt u vrijgesteld van de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het afvalwater (in het Vlaamse Gewest). Deze vrijstelling wordt normaal gezien automatisch toegekend. Staat de bovengemeentelijke bijdrage toch op uw drinkwaterfactuur, neem dan contact op met uw drinkwaterbedrijf.
 • Een Attest recht op tegemoetkoming hebt u nodig voor de berekening van de sociale huurprijs.

Uitkeringen en tegemoetkomingen bij arbeidsongeschiktheid

U krijgt een ziekte- of invaliditeitsuitkering als u omwille van een ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Uw behandelende arts moet dan vaststellen dat u meer dan 66% arbeidsongeschikt bent. U brengt de adviserend-geneesheer van uw ziekenfonds op de hoogte van uw ongeschiktheid. Het eerste jaar ontvangt u een ziekte-uitkering. Vanaf het tweede jaar wordt dat een invaliditeitsuitkering. U kunt hiervoor terecht bij de Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering (RIZIV).

Als u een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt, maakt u ook aanspraak op de tegemoetkoming voor hulp van derden. Dit is een tegemoetkoming voor personen die thuis wonen, maar die hulp van anderen nodig hebben in het dagelijks leven. Informeer bij het RIZIV of uw ziekenfonds.

Als er een oorzakelijk verband is tussen het ontstaan van uw ziekte en het beroep dat u uitoefent, kunt u een aanvraag indienen bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris).

Als een ongeval door of tijdens het werk, ofwel op weg van en naar het werk tot medische kosten, arbeidsongeschiktheid of tot overlijden leidt, kunt u een aanvraag indienen bij Fedris.

Publicaties

Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout ...)

Een handicap kan het gevolg zijn van een ongeval, beroepsziekte of een medische fout. In die situaties hebt u dikwijls recht op een schadevergoeding van een verzekeringsmaatschappij of een gespecialiseerd fonds. In afwachting van de definitieve schadevergoeding kan het VAPH een tegemoetkoming geven. De brochure is een toelichting bij de rol van het VAPH in dergelijke situaties.

Contact

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Adres
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
02 225 84 11
Fax
02 225 84 05
E-mail
Website

Directie-generaal Personen met een Handicap

Adres
Directie-generaal Personen met een Handicap
Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
België
Telefoon
0800 987 99
Contactpagina
http://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier.htm
Website
Openingsuren
 • ma - di08:30 - 12:30
 • do - vr08:30 - 12:30

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Adres
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Tervurenlaan 211
1150 Sint-Pieters-Woluwe
België
Telefoon
02 739 71 11
Fax
02 739 72 91
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 12:0013:00 - 16:00

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Adres
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
België
Telefoon
02 546 42 11
Fax
02 511 21 53
E-mail
Contactpagina
http://www.rsvz.be/nl/contact
Website

Federaal agentschap voor beroepsrisico’s

Adres
Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
Sterrenkundelaan 1
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 272 20 00
Contactpagina
http://www.fedris.be/nl/contact
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 16:00

Belgisch Instituut Voor Postdiensten En Telecommunicatie

Adres
Belgisch Instituut Voor Postdiensten En Telecommunicatie
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 226 88 88
Fax
02 226 88 77
E-mail
Website

Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie

Adres
Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
België
Telefoon
0800 120 33
Fax
0800 120 57
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 17:00

Federale Overheidsdienst Financiën

Adres
Federale Overheidsdienst Financiën
North Galaxy
Koning Albert II laan 33
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 572 57 57
Fax
02 579 66 19
Contactpagina
http://financien.belgium.be/nl/Contact
Website
Openingsuren
 • ma - vr08:00 - 17:00