Ontvangsten/uitgaven Vlaamse overheid

Vlaamse overheid, 2010-2021, in miljard euro (lopende prijzen)

Meer info over ontvangsten en uitgaven

Investeringen Vlaamse overheid

Vlaamse overheid, 2010-2021, in miljard euro (lopende prijzen)

Personeel Vlaamse overheid

Vlaamse overheid, 2010-2021, aantal en voltijdse equivalenten

Tevredenheid over beleid

Vlaams Gewest, 18 jaar en ouder, 2021 en 2022, gemiddelde score op 10