Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aard van de werken (voor bouwaanvragen van 01-01-2006 t.e.m. 31-12-2013) Aard van de werken (huidig)

Aard van de werken (voor bouwaanvragen van 01-01-2006 t.e.m. 31-12-2013)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2006 tot 31.12.2013 Bekijk tijdslijn

Aard van de werken en werkzaamheden

Voor bouwaanvragen vóór 1 januari 2014 wordt geen onderscheid gemaakt tussen de ‘aard van de werken’ en ‘werkzaamheden’. Iedere werkzaamheid vormt een aparte aard van de werken.

Aard van de werkenWerkzaamheden
nieuwbouwnieuwbouw
volledige herbouw

volledige herbouw

ontmanteling

ontmanteling

gedeeltelijke herbouw met een groter dan 800 m³

gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m³

gedeeltelijke herbouw met minstens 1 wooneenheidgedeeltelijke herbouw met minstens 1 wooneenheid
uitbreiding met een beschermd volume groter dan 800 m³

uitbreiding met een beschermd volume groter dan 800 m³

uitbreiding met minstens 1 wooneenheiduitbreiding met minstens 1 wooneenheid
verbouwing zonder functiewijzing of met functiewijziging met een beschermd volume kleiner dan 800 m³

verbouwing zonder functiewijzing of met functiewijziging met een beschermd volume kleiner dan 800 m³

gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden

gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden

uitbreiding met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden

uitbreiding met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden

functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³

Nieuwbouw

Er is sprake van nieuwbouw als een volledig nieuw gebouw (zonder voorafgaande sloop) wordt gerealiseerd.

Het plaatsen of verplaatsen van een containergebouw valt onder nieuwbouw.

Volledige herbouw

Een herbouw is een nieuwbouw die gepaard gaat met een volledige voorafgaande sloop van een bestaand gebouw.

Ontmanteling

De term ‘ontmanteling’ wordt in de energieprestatieregelgeving gedefinieerd als werken aan een bestaand gebouw met een beschermd volume groter dan 3000 m³, waarbij de dragende structuur van het gebouw behouden blijft en waarbij zowel de installaties voor het realiseren van een specifiek binnenklimaat worden vervangen en minstens 75% van de gevels worden vervangen.

Alles wat grenst aan de buitenomgeving, maar geen dak of vloer is, wordt als gevel beschouwd. Het buitenschrijnwerk moet dus worden meegerekend.

Gedeeltelijke herbouw

Een gedeeltelijke herbouw is de wederopbouw van een deelvolume van een bestaand gebouw die gepaard gaat met een voorafgaande sloop van dat deelvolume. Bestaande constructiedelen kunnen daarbij behouden blijven en samen met de nieuwe constructiedelen deel uitmaken van dit heropgebouwde deelvolume.

Men onderscheidt onderstaande varianten:

  • gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m³;
  • gedeeltelijke herbouw met een bijkomende wooneenheid: als de nieuw gebouwde constructiedelen een volledig onafhankelijke wooneenheid omvatten;
  • gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder bijkomende wooneenheid.

Uitbreiding

Tegen een bestaand gebouw wordt een nieuw beschermd volume bijgebouwd.

Men onderscheidt onderstaande varianten:

  • uitbreiding met een beschermd volume groter dan 800 m³: het beschermd volume van de uitbreiding zelf is groter dan 800 m³;
  • uitbreiding met minstens een bijkomende wooneenheid : als de nieuw gebouwde constructiedelen een volledig onafhankelijke wooneenheid omvatten. Er is enkel sprake van een uitbreiding met een bijkomende wooneenheid indien ook het bestaande gebouw autonoom kan blijven functioneren, los van de uitbreiding.
  • Uitbreiding met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder bijkomende wooneenheid.

Verbouwing

Met een verbouwing zijn alle werkzaamheden aan een bestaand gebouw bedoeld waarbij het volume van het bestaande gebouw niet toeneemt (bijvoorbeeld: de vensters, het dak, de muren, … van een bestaand gebouw worden vervangen of nageïsoleerd).

Functiewijziging

Of het binnen EPB om een functiewijziging gaat of niet, hangt af van 2 zaken:

  • is het een wijziging van een industriële bestemming naar een woon-, kantoor- of schoolbestemming?
  • Wordt oorspronkelijk geen energie verbruikt om een specifieke binnentemperatuur te verkrijgen en na de functiewijziging wel?

Is het antwoord op één van deze vragen ‘ja’? Dan spreken we van een functiewijziging. Dit staat los van de definitie van een functiewijziging in de regelgeving ruimtelijke ordening.

Men onderscheidt onderstaande varianten:

  • functiewijziging met een beschermd volume van maximaal 800 m³;
  • functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³.

Stappenplan 'Indeling van complexe projecten'

Bij ingewikkelde renovatieprojecten is het vaak een uitdaging om de correcte aard van de werken (nieuwbouw, IER of renovatie) te bepalen.

U kunt dit stappenplan gebruiken als leidraad om tot een correcte gebouwindeling te komen.