Gedaan met laden. U bevindt zich op: Basisregels: algemeen EPB-aanvaarde bouwknopen

Basisregels: algemeen

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2011

Basisregels voor een EPB-aanvaarde bouwknoop

De basisregels laten toe om op eenvoudige en hoofdzakelijk visuele wijze in te schatten of een al dan niet EPB-aanvaard is. Het rekenwerk is hierdoor sterk ingeperkt, aangezien er geen gevalideerde numerieke berekening vereist is.

De basisregels zijn gebaseerd op het principe van het garanderen van de ‘thermische snede’. Dit betekent dat de isolatielagen van twee aansluitende van het verliesoppervlak steeds continu in elkaar moeten overlopen. Minimaal betekent dit dat men ‘met een potlood door de isolatielagen en tussengevoegde isolerende delen kan tekenen zonder dit potlood te moeten opheffen.

Er zijn 3 basisregels.

  • Basisregel 1, continuïteit van de isolatielagen door een minimale contactlengte: de isolatielagen sluiten rechtstreeks op elkaar aan met een minimale contactlengte.
  • Basisregel 2, continuïteit van de isolatielagen door tussenvoeging van isolerende delen: de isolatielagen sluiten niet rechtstreeks op elkaar aan, maar er zijn wel isolerende delen tussengevoegd zodat de thermische snede behouden blijft.
  • Basisregel 3, minimale lengte van de weg van de minste weerstand: de isolatielagen sluiten niet rechtstreeks op elkaar aan en de thermische snede kan niet behouden blijven, maar de weg van de minste weerstand is voldoende lang.

Als een bouwknoop aan 1 van deze 3 basisregels voldoet, is de bouwknoop per definitie EPB-aanvaard.