Enkelvoudige vensters

Een enkelvoudig venster kan opgebouwd zijn uit:

  • beglazing
  • raamprofielen
  • vulpanelen
  • ventilatieroosters die aansluiten tegen het raamprofiel.

Deze onderdelen beïnvloeden de warmtedoorgangscoëfficiënt Uw van een venster.

Ventilatieroosters die niet direct aansluiten tegen het raamprofiel maar in een ander bouwdeel, zoals een rolluik of zonnescherm zijn ingebouwd, behoren niet tot het venster.

Dubbelramen

Dubbelramen zijn ramen die opgebouwd zijn uit twee aparte, parallel opgestelde vensters in eenzelfde dagopening met elk een vaste en/of opengaande vleugel.

Voorzetramen

Voorzetramen zijn ramen waarbij in één vast kader twee aparte (beweegbare) vleugels met beglazingen parallel opgesteld zijn.

Dakvensters, koepels en lichtstraten

Het principe van rapporteren van dakvensters, koepels of lichtstraten is dezelfde manier als bij gewone enkelvoudige vensters. De manier waarop dakvensters gezien worden, hangt af van de software die u gebruikt.

  • EPB-software 3G: dakvensters worden beschouwd als een afzonderlijke scheidingsconstructie zoals muren, vloeren, daken en vensters. Dit komt omdat dakvensters de enige vensters zijn waarbij de warmtestroom altijd van onder naar boven verloopt.
  • EPB-software Vlaanderen: de hellingshoek van het venster beïnvloedt de richting van de warmtestroom. Hierdoor verschilt de Uw-waarde die in de bibliotheek berekend is, met de Uw-waarde die de software toont bij de invoer van de bouwkundige gegevens.

Beglaasde deuren of poorten

Beglaasde deuren of poorten zijn in principe geen vensters en moeten voldoen aan andere (minder strenge) eisen dan vensters.

Het is toegelaten om volledig beglaasde deuren in te voeren als vensters. Onthou dan volgende zaken:

  • vensters worden strenger beoordeeld dan ‘ deuren’;
  • de berekeningsmethode (vereenvoudigd of gedetailleerd) moet worden afgestemd op de gekozen berekeningsmethode van de overige vensters.

Geeft u de beglaasde deur of poort in als een transparante deur? Dan is het niet nodig om de berekeningsmethode af te stemmen met de gekozen berekeningsmethode van de vensters.