Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijzondere situatie: beschaduwing door een AOR Beschaduwing: bijzondere situaties

Bijzondere situatie: beschaduwing door een AOR

Geldig voor alle bouwaanvragen

Is er een aanwezig en geeft die AOR beschaduwing op een scheidingsconstructie?

Of u de beschaduwing door deze AOR wel of niet kunt inrekenen bij de beschaduwingshoeken, hangt af van uw keuze van de berekeningsmethode voor de AOR.

 • Kiest u ervoor om de geometrie buiten beschouwing te laten, dan kunt u de beschaduwing door de AOR niet inrekenen. U kunt wel rekening houden met eventuele gebouwgebonden overstekken, die geen deel uitmaken van de AOR.
 • Kiest u ervoor om de geometrie in detail in te rekenen, dan kunt u bij de bepaling van de beschaduwingshoeken wel rekening houden met de AOR.

Bij een venster dat uitgeeft op een AOR die gedetailleerd ingegeven wordt, worden er enkel zonnewinsten ingerekend als zich in de lijn loodrecht op het middelpunt van het venster ook een scheidingsconstructie in de AOR bevindt. Als daar geen transparante scheidingsconstructie aanwezig is, worden er geen zonnewinsten op het venster ingerekend en hebben de beschaduwingshoeken dus geen invloed op het resultaat.

Onderstaande voorbeelden verduidelijken dit voor een aantal gevallen , voor de twee berekeningsmethoden.

Voorbeeld 1 (geen venster aanwezig)

 • Als u kiest voor de vereenvoudigde berekening van de AOR laat u de geometrie van de AOR buiten beschouwing.
  • Voor venster 1 zijn de rechter en verticale overstekhoek dan gelijk aan 0°. Voor de linker overstekhoek rekent u met αL,1a, zoals aangeduid op de tekening.
  • Voor venster 2 zijn de rechter en verticale overstekhoek steeds gelijk aan 0°. Voor de linker overstekhoek rekent u met αL,2a, zoals aangeduid op de tekening.
 • Als u de AOR in detail inrekent, kunt u wel rekening houden met de beschaduwing van de AOR.
  • Omdat er zich in de lijn loodrecht op het middelpunt van venster 1 geen transparante scheidingsconstructie in de AOR bevindt, kan er geen directe doorzonning ingerekend worden. De waarden van de beschaduwingshoeken zullen dus geen effect hebben op de zonnewinsten. U duidt in de EPB-software aan dat er geen scheidingsconstructie van de AOR is die zonnewinsten geeft aan dit venster. Bij de beschaduwingshoeken vult u overal 180° in.
  • Voor venster 2 zijn de rechter en verticale overstekhoek steeds gelijk aan 0°. Voor de linker overstekhoek rekent u met αL,2b, zoals aangeduid op de tekening.

Voorbeeld 2 (wel venster aanwezig)

 • Als u kiest voor de vereenvoudigde berekening van de AOR laat u de geometrie van de AOR buiten beschouwing. Dezelfde hoeken gelden als in voorbeeld 1.
 • Als u de AOR in detail inrekent, kunt u wel rekening houden met de beschaduwing van de AOR.
  • Omdat zich in de lijn loodrecht op het middelpunt van venster 1 ook een transparante scheidingsconstructie in de AOR bevindt, kan er wel directe doorzonning ingerekend worden. Voor de beschaduwingshoeken rekent u met de hoeken αV,1b, αR,1b en αL,1b, zoals aangeduid op de tekeningen.

Voorbeeld 3 (volledig beglaasde AOR)

 • Als u kiest voor de vereenvoudigde berekening van de AOR, laat u de geometrie van de AOR buiten beschouwing. Dezelfde hoeken gelden als in voorbeeld 1.
 • Als u de AOR in detail inrekent, kunt u wel rekening houden met de beschaduwing van de AOR.
  • Omdat de muren van de AOR volledig beglaasd zijn, kan er wel directe doorzonning ingerekend worden. De rechteroverstekhoek is 0° omdat de beglazing niet als beschaduwing kan ingerekend worden. Voor de andere beschaduwingshoeken rekent u met de hoeken αV,1b en αL,1b, zoals aangeduid op de tekeningen.