Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zonnewering: impact op het resultaat Zonnewering

Zonnewering: impact op het resultaat

Geldig voor alle bouwaanvragen

Door het plaatsen van zonnewering zal er minder zon binnenvallen door de vensters en zal het risico op oververhitting dalen. Op het E-peil kan het plaatsen van zonnewering zowel een positief als negatief effect hebben. Welk effect het zwaarste doorweegt, hangt af van de andere eigenschappen van het gebouw.

Positieve impact op het E-peil

Door de lagere zonnewinsten, is er minder kans dat er actieve koeling moet worden geplaatst. Hierdoor daalt de netto-energiebehoefte voor koeling. Dit zorgt voor een daling van het E-peil.

Negatieve impact op het E-peil

Door de lagere zonnewinsten, zal de hoger zijn. Dit zorgt voor een stijging van het E-peil. Dit zal vooral van toepassing zijn bij vaste zonnewering.