Wat is een startverklaring?

De startverklaring is het document waarin de aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap meldt:

  • wanneer de vergunde werkzaamheden worden opgestart.
  • wie als is aangesteld.

Meer over de startverklaring