Gedaan met laden. U bevindt zich op: Minimaal geëiste ontwerpdebiet (niet-residentieel en industrie) Hygiënische ventilatie: nieuwbouw en IER - niet-residentieel en industrie

Minimaal geëiste ontwerpdebiet (niet-residentieel en industrie)

Geldig voor alle bouwaanvragen

Het minimaal geëiste van een ruimte in een nieuw of industrieel gebouw hangt af van:

  • het ruimtetype én
  • de ontwerpbezetting (bij ruimten bestemd voor menselijke bezetting) OF de gebruiksoppervlakte (bij ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting).

Er wordt geen maximumgrens aan het ontwerpdebiet opgelegd.

De procedure om het minimaal geëiste ontwerpdebiet te bepalen is in de bovenstaande figuur geschematiseerd.

Ruimten met een groot volume

Het minimaal geëiste ontwerpdebiet van een ruimte hangt niet af van het volume. De berekening houdt geen rekening met de hoogte. De hoogte heeft immers nauwelijks invloed op het aantal aanwezige personen of op de (vervuilende) activiteiten.

Voor een ruimte met een groot volume en een kleine bezetting mag u geen aangepast minimaal geëist ontwerpdebiet berekenen. Het debiet mag wel teruggeregeld worden om zo de ventilatieverliezen te beperken.

Zoals voor alle ruimten is het ook voor hogere ruimten toegelaten om voor een hoger ontwerpdebiet te kiezen, maar het is niet verplicht.

Aandachtspunt bij ingave in de software

Eén van de eisen is dat er niet meer lucht mag doorgestroomd worden naar een andere ruimte, dan dat er toegevoerd wordt. In werkelijkheid is dit ook niet mogelijk.

Als in een ruimte de toe- en afvoerdebieten wel voldoen aan de eisen, maar er meer lucht doorgestroomd wordt dan dat er toegevoerd wordt, zal in de software een melding verschijnen dat niet voldaan wordt aan de eisen. Er is echter geen boete voor deze eis en in de formulieren (startverkaring, EPB-aangifte) zal staan dat er wél voldaan is aan de eisen.