De energieprestatieregelgeving legt bij een uitbreiding of gedeeltelijke herbouw enkel ventilatie-eisen op aan de nieuw gecreëerde ruimten van de uitbreiding of van de gedeeltelijke herbouw. Het gaat om dezelfde ventilatie-eisen voor een nieuwbouw met eenzelfde .

U kunt het halen met:

  • nieuwe voorzieningen in nieuwe scheidingsconstructies
  • nieuwe voorzieningen in bestaande scheidingsconstructies in een ruimte met dezelfde bestemming (bijvoorbeeld: een regelbare toevoeropening in een bestaande muur)
  • bestaande voorzieningen (bijvoorbeeld: mechanische afvoer die al aanwezig was).