Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ketel: invoergegevens EPB-software (voor bouwaanvragen van 01-01-12 t.e.m 31-12-15) Ketel: invoergegevens EPB-software (huidig)

Ketel: invoergegevens EPB-software (voor bouwaanvragen van 01-01-12 t.e.m 31-12-15)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2012 tot 31.12.2015 Bekijk tijdslijn

Rendement bij 30% deellast

Bij invoer van een toestel voor ruimteverwarming moet u het testrendement van het toestel bij 30% deellast ingeven. Dit rendement moet bepaald zijn ten opzichte van de onderste verbrandingswaarde.

Dit gegeven vindt u op een technische fiche van de ketel of opvragen bij de fabrikant. De onderste verbrandingswaarde is de hoeveelheid warmte die door de volledige verbranding van een eenheid brandstof vrijkomt, waarbij wordt verondersteld dat de waterdamp niet condenseert en de bijhorende warmte niet wordt gerecupereerd.

Ketelinlaattemperatuur bij 30% deellasttest

De ketelinlaattemperatuur bij 30% deellasttest is de temperatuur waarbij het 30%- werd bepaald.

Goed om te weten: de ketelinlaattemperatuur bij 30%-deellasttest is niet hetzelfde als de ontwerpretourtemperatuur van het verwarmingssysteem in het project. Deze laatste is een projectgebonden gegeven, terwijl de ketelinlaattemperatuur bij 30%-deellasttest een productgegeven is.

Ontwerpretourtemperatuur

Meer informatie over de ontwerpvertrek- en ontwerpretourtemperatuur vindt u bij afgifte.

Aanwezigheid van warmteopslag

Meer informatie wanneer u moet aangeven of er warmteopslag is, vindt u bij opslag.

Regeling die de ketel op temperatuur houdt

Dit is een regeling die de ketel permanent, dus ook gedurende periodes zonder warmtevraag, warm houdt. Een dergelijke regeling zorgt er voor dat de ketel niet onbeperkt kan afkoelen (uiteindelijk tot omgevingstemperatuur) tussen 2 branderbeurten in.

Ook wanneer er een regeling aanwezig is die de keteltemperatuur wel laat dalen tot een lagere temperatuur maar die er wel voor zorgt dat deze lagere temperatuur behouden blijft en de keteltemperatuur dus nooit zakt naar omgevingstemperatuur, wordt beschouwd als een regeling die de ketel op temperatuur houdt.

Wanneer u niet weet of de ketel een dergelijke regeling heeft, moet u er van uit gaan dat deze regeling aanwezig is en geeft u dit zo aan in de software.