Gedaan met laden. U bevindt zich op: Combilus: invoer in de software (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2011) Combilus: invoer in de software (huidig)

Combilus: invoer in de software (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2011)

Geldig voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2011 Bekijk tijdslijn

Hieronder wordt de ingave van een combilus in de EPB-software Vlaanderen beschreven.

EPB-software Vlaanderen

Rekenblad voor de combilus

De rekenmethode van de is niet geïntegreerd in de EPB-software Vlaanderen. Een combilus kan toch ingerekend worden door gebruik van een extern rekenblad(opent in nieuw venster). Dit rekenblad implementeert de methode voor een combilus, zoals beschreven in Bijlage 1 van het ministerieel besluit van 15 september 2009.

Doel van het rekenblad

Het gebruik van een combilus heeft een effect of de energiebehoefte voor warm tapwater en ruimteverwarming. Met het rekenblad voor de combilus berekent u schaalfactoren voor ruimteverwarming en sanitair warm water die het effect van de combilus in rekening brengen. Deze schaalfactoren geeft u dan in de EPB-software Vlaanderen in. Op deze manier wordt het effect van de combilus mee ingerekend in uw project.

Gebruik van het rekenblad

Voor u het rekenblad gebruikt, neemt u best eerst de handleiding door. Deze vindt u op het eerste tabblad van het rekenblad (voor het tabblad ‘START’). Daardoor vermijdt u op voorhand al een aantal problemen.

Om de resultaten uit het rekenblad in te voeren in de software geeft u aan dat goedkeuring werd verkregen voor (zie ook handleiding rekenblad). Hiervoor moet u geen effectieve aanvraag tot gelijkwaardigheid indienen.

Innovatieve systemen

Indien u een innovatief combilussysteem gebruikt waarvoor er een (geldig) gelijkwaardigheidsbesluit is, wordt een alternatieve rekenmethode voor de combilus gebruikt. Deze rekenmethode is niet geïmplementeerd in de EPB-software 3G, om deze systemen toch in te rekenen moet u een extern rekenblad gebruiken. Voor elk innovatief combilussysteem vindt u dit hulprekenblad bij het overzicht van de gelijkwaardigheidsbesluiten.

Voor u met dit rekenblad aan de slag gaat, leest u best de handleiding van het rekenblad grondig na. U vindt deze handleiding op het eerste tabblad van het rekenblad. Na het invullen van het rekenblad, verschijnen op het tabblad ‘RESULTATEN’ schaalfactoren voor ruimteverwarming en sanitair warm water voor elke gekoppeld aan de combilus. Deze resultaten vult u dan terug in de EPB 3G software in. Hoe u dit doet vindt u terug in de handleiding van het rekenblad.

Tappunten buiten het EPB-plichtige volume

Als er tappunten zijn buiten het EPB-plichtige volume, kan een projectspecifieke oplossing mogelijk zijn. Contacteer het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)(opent in uw e-mail applicatie).