Gedaan met laden. U bevindt zich op: Combilus: invoer in de software (voor bouwaanvragen van 01-01-2017 t.e.m. 31-12-2018) Combilus: invoer in de software (huidig)

Combilus: invoer in de software (voor bouwaanvragen van 01-01-2017 t.e.m. 31-12-2018)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2017 tot 31.12.2018 Bekijk tijdslijn

In de EPB-software 3G is de rekenmethode voor de combilus geïntegreerd. U moet dus geen extern rekenblad meer gebruiken voor de invoer van een gewoon combilussysteem. Voor de invoer van een innovatief combilussysteem dat via gelijkwaardigheid wordt ingerekend, moet u wel nog een extern rekenblad gebruiken.

Aanmaak van een combilus in de software

Om een combilussysteem aan te maken, gaat u als volgt te werk.

 • Stap 1

  Vink bij de knoop ‘Gedeelde systemen’ ‘ja’ aan bij ‘Combilus’. Onder de knoop ‘Gedeelde systemen’ verschijnt er dan een knoop ‘Combilussysteem’.

 • Stap 2

  Maak bij de knoop ‘Combilussysteem’ een of meerdere combilussystemen aan.

 • Stap 3

  Koppel het correcte combilussysteem aan de verbonden EPB-eenheden. Omdat een combilus zowel voor ruimteverwarming als voor sanitair warm water zorgt, koppelt u zowel de knoop ‘Verwarming’ als ‘Sanitair warm water’ aan dit systeem.

 • Voor kan een combilus momenteel nog niet ingerekend worden.
 • Als een combilus gedeeld wordt tussen EPW- en EPN-eenheden, kan het effect van de tappunten in de EPN-eenheden wel ingerekend worden bij het rendement van de combilus die u invoert voor de EPW-eenheden. Dat doet u door aan te geven dat er tappunten zijn buiten het EPB-volume (zie hieronder) en hier de tappunten van de EPN-eenheden in te geven.

EPN-eenheden gekoppeld aan een combilus

In de rekenmethode is de koppeling van EPN-eenheden aan een combilus niet voorzien. Als in uw project een combilus toch gekoppeld is aan een of meerdere EPN-eenheden, geeft u dit als volgt in:

 • Stap 1

  Geef de volledige combilus in onder gedeelde systemen, ook de delen die alleen EPN-eenheden bedienen. Koppel deze combilus aan alle aangesloten EPW-eenheden.

 • Stap 2

  Vink ‘ja’ aan bij de vraag ‘De combilus bedient EPN-eenheden binnen het project’.

 • Stap 3

  Bij het tabblad ‘Energiesectoren EPN’ vinkt u de energiesectoren van de EPN-eenheden aan die verbonden zijn met de combilus.

  Stappen 1-3 zorgen er voor dat de combilus correct wordt ingerekend voor de EPW-eenheden. Voor de EPN-eenheden wordt de combilus ingegeven als een combinatie van een gedeeld systeem voor verwarming en een gedeelde voor SWW (Sanitair Warm tapWater). Hiervoor gaat u als volgt te werk:

 • Stap 4

  Maak een gedeeld systeem aan voor niet-residentiële verwarming en een gedeelde voor SWW. Deze gedeelde systemen hebben dezelfde leidingsegmenten en isolatie als de volledige combilus.

 • Stap 5

  Koppel het gedeelde systeem voor verwarming aan alle EPN-eenheden die bediend worden door de combilus.

 • Stap 6

  Bij de gedeelde circulatieleiding geeft u bij het tabblad ‘circulatieleidingen’ aan dat er tappunten zijn buiten de EPB-plichtige eenheden van het project.

 • Stap 7

  Geef voor elke gekoppeld aan de combilus één tappunt in, in het veld dat onder deze vraag verschijnt. Hierbij moet u geen rekening houden met het aantal en type van de tappunten in de eenheden.

 • Stap 8

  Koppel de gedeelde circulatieleiding aan alle EPN-eenheden die bediend worden door de combilus.

Stappen 4-8 zorgen er voor dat het effect van de combilus wordt meegenomen in de berekening van de EPN-eenheden en dat het rendement van de gedeelde circulatieleiding correct wordt berekend.

Combilus wordt alleen in de winter gebruikt

Als de combilus alleen gedurende de wintermaanden wordt gebruikt, geeft u dit in door op de vraag ‘dit systeem is in werking gedurende het ganse jaar’, ‘nee’ in te vullen.

Innovatieve systemen

Als u een innovatief combilussysteem gebruikt waarvoor een (geldig) gelijkwaardigheidsbesluit bestaat, wordt een alternatieve rekenmethode voor de combilus gebruikt. Deze rekenmethode is niet geïmplementeerd in de EPB software 3G. Om deze systemen toch in te rekenen moet u een extern rekenblad gebruiken. Voor elk innovatief combilussysteem kan u dit hulprekenblad vinden bij het overzicht van de gelijkwaardigheidsbesluiten.

Voor u met dit rekenblad aan de slag gaat, leest u best de handleiding van het rekenblad grondig na. U kan deze handleiding vinden op het eerste tabblad van het rekenblad. Na het invullen van het rekenblad, verschijnen op het tabblad ‘Resultaten’ schaalfactoren voor ruimteverwarming en sanitair warm water voor elke gekoppeld aan de combilus. Deze resultaten vult u in de EPB 3G software in. Hoe u dit doet, vindt u terug in de handleiding van het rekenblad.

Isolatiekwaliteit

De waarde van de factor die de isolatiekwaliteit inrekent, wordt bepaald op basis van de isolatie van kranen, aftakkingen, bochten, … Om deze factor te bepalen, moet u verschillende vragen hierover op het tabblad ‘circulatieleidingen’ invullen.

Tappunten buiten het EPB-plichtige volume

Om tappunten buiten het EPB-plichtige volume in te geven gaat u als volgt te werk.

Effect van sturing

Bij aanmaak van een combilussysteem kunt u de debietssturing invoeren. Op basis van deze invoer en de opslag die eventueel aanwezig is, wordt de factor fctrl bepaald.