Gedaan met laden. U bevindt zich op: Combilus: invoer in de software (voor bouwaanvragen van 01-01-2019 t.e.m. 31-12-2020) Combilus: invoer in de software (huidig)

Combilus: invoer in de software (voor bouwaanvragen van 01-01-2019 t.e.m. 31-12-2020)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2019 tot 31.12.2020 Bekijk tijdslijn

Hieronder wordt de ingave van een combilus in de EPB-software 3G beschreven. 

EPB-software 3G

In de EPB-software 3G is de rekenmethode voor de geïntegreerd.

 • Stap 2

  Geef het verdeelsysteem een naam en vul alle nodige gegevens in:

  • als de combilus alleen gedurende de wintermaanden wordt gebruikt, geeft u dit in door op de vraag ‘dit systeem is in werking gedurende het ganse jaar’ ‘nee’ in te vullen.
  • de factor fctrl die de invloed van sturing inrekent, wordt bepaald op basis van de invoer bij ‘type combilus’. Welke waarden mogelijk zijn voor fctrl kunt u vinden bij ‘invloedsfactoren combilusrendement’.
  • duid aan of er tappunten aanwezig zijn buiten de (E-peil plichtige) EPB-eenheden van het project. Als dergelijke tappunten aanwezig zijn, geeft u de gegevens daarover in het tabblad “Buiten EPB” in.
 • Stap 3

  Ga naar het tabblad ‘Opwekkers’ en selecteer de opwekker(s) die verbonden is (zijn) met het verdeelsysteem.

 • Stap 4

  Ga naar het tabblad ‘Segmenten’ en voer de nodige gegevens in. Als er kraanwerkelementen aanwezig zijn, geeft u deze hier ook in.

  Tip. De gemeenschappelijke leidingen van de combilus tot aan de substations geeft u in bij het primaire verdeelsysteem. Vervolgens maakt u secundaire verdeelsystemen aan per die aan de combilus gekoppeld is.

 • Stap 5

  Ga naar het tabblad ‘Circulatiepompen’ en voer alle circulatiepompen in.

 • Stap 6

  Ga naar het tabblad ‘Buffervat’ en voer de nodige gegevens over het opslagsysteem in.

 • Stap 7

  Ga naar het tabblad ‘Secundaire verdeelsystemen’ en maak de nodige secundaire verdeelsystemen aan.

  Om een combilussysteem te kunnen verbinden met een /, moet u steeds eerst een secundair verdeelsysteem aanmaken.

 • Stap 8

  Ga naar het betreffende secundaire verdeelsysteem, geef het een naam en duid het type aan.

 • Stap 9

  Geef eerst alle gegevens in over de verwarmingskring:

  • bij ‘Type’ geeft u aan hoe de warmte wordt afgeleverd aan de /. U kunt kiezen tussen ‘Opslagvat’ (satellietboiler) of ‘Warmtewisselaar’(afleverset). Als het gaat om een warmtewisselaar moet u nog bijkomende gegevens invullen over de isolatie van de afleverset.
  • ga naar het tabblad ‘Segmenten’, en voer de nodige gegevens in, afhankelijk van de gekozen berekeningswijze.
  • ga naar het tabblad ‘Circulatiepompen’ en voer alle circulatiepompen in.
  • ga naar het tabblad ‘Energiesectoren’ en koppel alle energiesectoren die verbonden zijn met het verdeelsysteem.
 • Stap 10

  Geef vervolgens alle gegevens in over de kring voor sanitair warm water.

 • In de knoop ‘Verwarming’ van de verbonden energiesectoren zult u een overzicht vinden van de gekoppelde opwekker(s). In het tabblad ‘Afgiftesysteem’ vult u nog de gegevens van het afgiftesysteem aan.
 • In de knoop ‘Sanitair warm water’ van de verbonden EPB-eenheden zult u een overzicht vinden van de gekoppelde opwekker(s). In het tabblad ‘Tappunten’ vult u nog de gegevens over de tappunten voor sanitair warm water aan.