Gedaan met laden. U bevindt zich op: Combilus: invoer in de software (voor bouwaanvragen van 01-01-2012 t.e.m. 31-12-2016) Combilus: invoer in de software (huidig)

Combilus: invoer in de software (voor bouwaanvragen van 01-01-2012 t.e.m. 31-12-2016)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2012 tot 31.12.2016 Bekijk tijdslijn

Hieronder wordt de ingave van een combilus in de EPB-software 3G beschreven. 

EPB-software 3G

In de EPB-software 3G is de rekenmethode voor de geïntegreerd en moet er dus geen extern rekenblad meer gebruikt worden voor de invoer van een gewoon combilussysteem. Voor de invoer van een innovatief combilussysteem dat via gelijkwaardigheid wordt ingerekend, moet u wel nog een extern rekenblad gebruiken.

Aanmaak van een combilus in de software

Om een combilussysteem aan te maken gaat u als volgt te werk:

 • Stap 1

  Vink bij de knoop ‘Gedeelde systemen’ ‘ja’ in bij ‘Combilus’.

  Onder de knoop ‘Gedeelde systemen’ verschijnt er dan een knoop ‘Combilussysteem’.

 • Stap 2

  Maak bij de knoop ‘Combilussysteem’ een of meerdere combilussystemen aan.

 • Stap 3

  Koppel het correcte combilussysteem aan de verbonden EPB-eenheden.

  Omdat een combilus zowel voor ruimteverwarming als voor sanitair warm water zorgt, koppelt u zowel de knoop ‘Verwarming’ als ‘Sanitair warm water’ aan dit systeem.

Combilus wordt alleen in de winter gebruikt

Indien de combilus alleen gedurende de wintermaanden wordt gebruikt, geeft u dit in door op de vraag ‘Dit systeem is in werking gedurende het ganse jaar’ ‘nee’ in te vullen.

Innovatieve systemen

Indien u een innovatief combilussysteem gebruikt waarvoor er een (geldig) gelijkwaardigheidsbesluit is, wordt een alternatieve rekenmethode voor de combilus gebruikt. Deze rekenmethode is niet geïmplementeerd in de EPB-software 3G, om deze systemen toch in te rekenen moet u een extern rekenblad gebruiken. Voor elk innovatief combilussysteem vindt u dit hulprekenblad bij het overzicht van de gelijkwaardigheidsbesluiten.

Voor u met dit rekenblad aan de slag gaat, leest u best de handleiding van het rekenblad grondig na. U vindt deze handleiding op het eerste tabblad van het rekenblad. Na het invullen van het rekenblad, verschijnen op het tabblad ‘RESULTATEN’ schaalfactoren voor ruimteverwarming en sanitair warm water voor elke gekoppeld aan de combilus. Deze resultaten vult u dan terug in de EPB 3G software in. Hoe u dit doet vindt u terug in de handleiding van het rekenblad.

Tappunten buiten het EPB-plichtige volume

Als er tappunten zijn buiten het EPB-plichtige volume, kan een projectspecifieke oplossing mogelijk zijn. Contacteer het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)(opent in uw e-mail applicatie).