Pers

Terug naar overzicht
Brussel, Geraardsbergen

“Wolf van Duffel” geïdentificeerd, DNA-analyses werpen meer licht op schadegevallen


De “wolf van Duffel” heeft zichzelf op basis van beeldmateriaal prijsgegeven: hij is geregistreerd als GW1554m, die eerder in Gelderland bij Culemborg lelijk huis had gehouden in de lokale schapenpopulatie. Deze wolf is een jaarling van de roedel van Herzlake bij Meppen (Niedersachsen, Duitsland). De koe die vandaag 10 juni dood gevonden werd in Berlaar is waarschijnlijk ook een slachtoffer van deze wolf. Het ging hier om een door kalfsziekte verzwakt dier dat een makkelijke prooi was voor de wolf. Zo’n aanvallen zijn uiterst zeldzaam, en uit dit voorval mag niet besloten worden dat koeien in de regio nu op stal of speciaal beschermd moeten worden.

Aanvulling 11/06, 16u00 : overnight DNA-onderzoek bevestigt dat het wel degelijk om een aanval door wolf ging in Berlaar.

In Rapertingen (Hasselt) werd op 6 mei een dood veulen aangetroffen, grotendeels opgegeten. Uit een gedetailleerde analyse blijkt dat dit veulen naar alle waarschijnlijkheid dood geboren was, één tot drie dagen voor de schademelding, en dat het kadaver door vos en andere aaseters grotendeels was opgeruimd. Er werden geen DNA-sporen van wolf gevonden, wat verder bevestigt dat wolf hier niet bij betrokken is.

In Minderhout (Hoogstraten) werd op 7 mei één schaap gedood en één verwond. Uit de DNA-analyses blijkt dat dit door een hond werd veroorzaakt. Ook de eerdere autopsie wees al op een hond als dader.

De wolf die op 21 maart in Retie twee schapen had gedood, blijkt een mannetje te zijn, en, wat opmerkelijk is, afkomstig uit de Alpiene populatie: hij draagt namelijk haplotype 22, een genetisch kenmerk dat typisch is voor wolven uit Frankrijk, Zwitserland en Italië. Momenteel verblijven in Wallonië drie andere wolven van deze populatie, dit is de eerste voor Vlaanderen. Deze wolf (gecatalogeerd als GW1625m) was tussen begin februari en half mei in het zuiden van Nederland waargenomen op basis van verschillende DNA-sporen onderzocht door collega’s van Wageningen Environment and Research, en is mogelijk nog steeds aanwezig. De exacte herkomst van dit exemplaar is niet gekend.

De wolf die op 30 maart in Herentals en Wiekevorst was waargenomen, blijkt te behoren tot haplotype 1, dat typisch is voor Poolse en Duitse wolven. Deze mannelijke wolf, in de databank van het CE-Wolf-consortium(*) gekend als GW1608m, werd in 2019 geboren ten noorden van Hannover (Niedersachsen, Duitsland). Hij zat tussen 21 en 28 maart in Gelderland (Nederland). Deze wolf leek na zijn passage in Wiekevorst van de radar verdwenen, tot hij op 27 april een DNA-spoor achterliet op drie schapen in het Groothertogdom Luxemburg (Niederanven). Deze wolf heeft naar alle waarschijnlijkheid heel België doorkruist, waarbij hij minstens vijf grote autowegen heeft overgestoken.

(*) CE-Wolf is een consortium van wetenschappelijke instituten uit Polen, Duitsland, Denemarken, Tsjechië, Oostenrijk, België, Nederland en Luxemburg die op een uniforme manier genetische identificaties uitvoeren van wolven uit de centraal-Europese populatie en gegevens uitwisselen in een gemeenschappelijke databank van DNA-profielen. Dit laat een snelle identificatie toe van individuele wolven op basis van verwantschappen tussen wolven en eerdere detecties.

Contacten: Koen Van Muylem, woordvoerder INBO, tel. 0473 814 928 en Joachim Mergeay, wetenschapper INBO, tel. 0499 94 29 42