Terug naar overzicht

Actualisatie referentiewaarden voor karakteristieke gemiddelde grondwaterstanden

(foto INBO)
(foto INBO)

Details

NICHE Vlaanderen (Nature Impact Assessment of Changes in Hydro-Ecological Systems) is een hydro-ecologisch model dat de potenties voor (grond)waterafhankelijke vegetatietypes in een gebied berekent op basis van informatie over de (abiotische) standplaatscondities. NICHE Vlaanderen kan ingezet worden om de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op grondwaterafhankelijke vegetaties te evalueren.

In het kader van ecohydrologische studies en passende beoordelingen worden de NICHE-tabellen met referentiewaarden voor de karakteristieke grondwaterstanden (GXG’s) toegepast. Inmiddels is er meer inzicht in de standplaatskarakteristieken die gebruikt worden voor grondwaterafhankelijke vegetaties. Er ontbreken ook een aantal habitats en vegetaties in NICHE, zoals de oppervlaktewateren en de kusthabitats. Doelstelling is om de beschikbare set van referentiewaarden voor de GXG’s te actualiseren en waar mogelijk uit te breiden op basis van de meest recente inzichten.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 02/10/2023 - 31/01/2025

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Bodem & lucht

Tags

  • grondwaterpeil