Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eindeloopbaan

Eindeloopbaan

Wil je een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid voeren binnen jouw organisatie? Op deze pagina vind je meer informatie, goede praktijk en literatuur rond dit thema.  

Voor wie?

  • Je bent HR-verantwoordelijke of leidinggevende.

  • Je bent op zoek naar informatie over het thema leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en dan vooral over eindeloopbaan.

Wat is een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid?

De beroepsbevolking vergrijst: medewerkers blijven steeds langer aan de slag. Het is daarom belangrijk dat elke organisatie het belang inziet van een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. Dat heeft oog voor de verschillende levensfases van iedere medewerker zodat ze inzetbaar blijven voor de organisatie.

Een loopbaan bestaat uit 5 fases, die elk andere uitdagingen en noden met zich meebrengen. In de realiteit lopen de fases door elkaar: een medewerker kan zich dus in 2 verschillende opeenvolgende fases bevinden.

Goed om te weten: de fases zijn vaak (maar niet noodzakelijk) gekoppeld aan leeftijd en het personeelslid hoeft ze niet allemaal te doorlopen.

Als een personeelslid na jarenlange werkervaring overstapt naar een nieuw vakgebied, begint hij misschien opnieuw in de startfase. Acties en ondersteuning die bij de ene fase aangeraden worden, zijn dus zeker niet exclusief aan die fase voorbehouden en kunnen ook nuttig zijn in andere fases.

Belang van een goed eindeloopbaanbeleid

De vergrijzing op de werkvloer en de trend om langer door te werken zijn trends die ook binnen de Vlaamse overheid spelen. Dit brengt voor entiteiten een aantal uitdagingen mee, zoals:

  • De noodzaak om kennisoverdracht op een goede manier te organiseren.

  • Ervoor zorgen dat medewerkers hun functie op duurzame wijze kunnen blijven uitvoeren.

  • Het blijvend waarderen van de inzet van mensen op elke leeftijd en in elke levensloopbaanfase.

  • Ervoor zorgen dat medewerkers met een goed gevoel afscheid kunnen nemen van een organisatie en omgekeerd.

Vier instrumenten om personeelsleden duurzaam aan de slag te houden in de eindeloopbaanfase

Uit literatuuronderzoek blijkt dat entiteiten op volgende zaken kunnen inzetten om personeelsleden die aan het einde van hun loopbaan zitten te ondersteunen:

Welzijn

Uit onderzoek blijkt: gelukkige personeelsleden zijn meer geneigd om tot de wettelijke pensioenleeftijd aan het werk te blijven. Werkgeluk is dus heel belangrijk in de eindeloopbaanfase. Als HR kun je een bijdrage leveren door extra in te zetten op jobresources en jobdemands(opent in nieuw venster) die dat werkgeluk verhogen. Inzetten op het welbevinden van personeelsleden leidt tot betere resultaten op vlak van motivatie en prestatie.

Ga in gesprek met personeelsleden en wijs hen op de initiatieven van de Vlaamse overheid.

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden bevorderen

Het is belangrijk dat personeelsleden duurzaam inzetbaar blijven. Bied hen dus de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden aan die hierbij kunnen helpen.

Autonomie bevorderen

Motivatie speelt een belangrijke rol in werkgeluk. Onderzoekers raden aan om vooral in te zetten op de intrinsieke motivatie van personeelsleden. Daarin speelt autonomie een cruciale rol. Personeelsleden hechten veel belang aan het gevoel om dingen in eigen handen te hebben en vrijheid te ervaren op het werk. Geef hen dus de nodige autonomie en neem zelf een ondersteunende rol op.

Kennisoverdracht implementeren

Kennisdeling is belangrijk voor teams zodat waardevolle kennis en informatie niet verloren gaan wanneer personeelsleden op pensioen gaan. Ook een vlotte overdracht van de taken hoort daarbij. In principe is kennisdeling een voortdurend proces: wacht dus niet tot aan het pensioen om aan kennisdeling te doen.