Voor wie?

Duur

Je kunt dit verlof opnemen met losse dagen of voor een langere periode. In beide gevallen is er geen maximumgrens. De maximale duur wordt bepaald door je lijnmanager of gemachtigde. Je departement of agentschap zal de toekenning van het gunstverlof steeds aftoetsen aan een algemeen toetsingskader.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde.
 • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk na toestemming van je lijnmanager of gemachtigde.
 • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen omwille van dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn binnen je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Gestandaardiseerd gunstverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Gestandaardiseerd gunstverlof minder dan 1 maand

  Je vraagt het verlof aan in Vlimpers ((opent in nieuw venster)) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘Gestandaardiseerd gunstverlof (dagen)’ en vul alle velden in.

  Gestandaardiseerd gunstverlof meer dan 1 maand

  Je vraagt het verlof aan in Vlimpers ((opent in nieuw venster)) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘Gestandaardiseerd gunstverlof (periode)’ en vul het motiveringsveld en alle andere velden in.

  Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier ‘aanvraag onbetaald verlof (Word bestand)per post naar het DCPA.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Gestandaardiseerd gunstverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag te wijzigen of op te zeggen? Dan vraag je de schriftelijk goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

 • Stap 2

  Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier opzeggen verlof (Word bestand) per post naar het DCPA.