Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ik ben een personeelslid van de Vlaamse overheid en heb (vermoedelijk) een handicap of chronische ziekte Welzijn en gezondheid

Ik ben een personeelslid van de Vlaamse overheid en heb (vermoedelijk) een handicap of chronische ziekte

Werk je voor de Vlaamse overheid en heb je (vermoedelijk) een handicap of chronische ziekte? Dan kom je misschien in aanmerking voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Deze pagina maakt je wegwijs.

Voor wie

Definitie

Je hebt een handicap of chronische ziekte als je een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperking hebt waardoor je structurele drempels op de werkvloer ervaart.

Erkenning aanvragen

Als personeelslid van de Vlaamse overheid kun je een handicap of chronische ziekte extern laten erkennen. Soms is ook een interne erkenning mogelijk. Die erkenning is nodig om in aanmerking te komen voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

Goed om te weten: heb je behoefte aan persoonlijke ondersteuning in je privéleven door een maatschappelijk assistent? Je kan als klant van de Sociale Dienst vzw bij hen terecht voor een persoonlijk gesprek en ondersteuning. In sommige gevallen heb je via de Sociale Dienst ook recht op financiële tegemoetkomingen.

Tewerkstellingsondersteunende maatregelen en integratieprotocol

Personeelsleden met een handicap of chronische ziekte kunnen in aanmerking komen voor specifieke maatregelen die maken dat zij onbeperkt aan de slag kunnen blijven.

Als je in aanmerking komt voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen stel je mee een integratieprotocol op dat tot stand komt na een gesprek tussen jou, je leidinggevende en HR-contactpersoon. Dit gesprek wordt gefaciliteerd door een expert op vlak van handicap en chronische ziekte. Het integratieprotocol bundelt alle afspraken die je nodig hebt om in de beste omstandigheden duurzaam aan de slag te blijven. Als je situatie verandert, kun je jouw integratieprotocol laten aanpassen. Het is belangrijk dat de afspraken uit jouw integratieprotocol minstens één keer per jaar worden besproken tussen jou en je leidinggevende in het kader van je planning, opvolging en/of evaluatie.

Goed om te weten: als personeelslid van de diensten van de Vlaamse overheid met een handicap of chronische ziekte heb je soms recht op aangepast openbaar vervoer of een extra tussenkomst voor vervoer met je eigen auto. Bij toekenning wordt deze maatregel opgenomen in je integratieprotocol.

Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte

Als je een statutair personeelslid bent van de diensten van de Vlaamse overheid bent en een handicap of chronische ziekte hebt die erkend is door een extern erkenningsorgaan, dan kun je met een geldig advies van de arbeidsarts een beroep doen op deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte. Ook als je het verlofstelsel wilt verlengen moet je terug een spontane consultatie aanvragen bij de arbeidsarts.

Ben je op consultatie geweest bij de arbeidsarts en beschik je over een externe erkenning? Dan kan je je aanvraag indienen via Vlimpers-selfservice > tegel ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’.
Meer informatie over dit stelsel en de volledige aanvraagprocedure vind je terug op de webpagina deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte.

Goed om te weten: als contractueel personeelslid met een handicap of chronische ziekte kan je soms beroep doen op deeltijdse prestaties wegens ziekte. De adviserende arts van je ziekenfonds legt de duur van je afwezigheid vast voor maximaal twee jaar. Na twee jaar is verlenging mogelijk als je een nieuwe aanvraag indient.

Let op: wil je het werk deeltijds hervatten na een arbeidsongeval? Lees meer over de procedure op de pagina over arbeidsongevallen.

Ondersteuning op de werkvloer zonder erkenning

Als je geen erkenning van handicap of chronische ziekte hebt en toch ondersteuning nodig hebt op de werkvloer, dan is het raadzaam om daarover in gesprek te gaan met je leidinggevende of HR-contactpersoon. Uiteraard kan je ook steeds terecht bij een vertrouwenspersoon in je entiteit(opent in nieuw venster). Je kunt ook spontaan een arbeidsgeneeskundig onderzoek aanvragen op eigen initiatief. Het kan zijn dat de arbeidsarts een advies formuleert voor jouw entiteit waar je werkgever vervolgens mee aan de slag kan gaan.

Registreren in Vlimpers

Als personeelslid met een chronische ziekte of handicap beslis je zelf of die wel of niet wordt geregistreerd in Vlimpers.

Contact

Dienst Diversiteitsbeleid
Team TOM

Havenlaan 88, bus 33
1000 Brussel
onbeperktaandeslag@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)